Partnerzy

Roczniki SERiA

Roczniki wydawane są przez Wydawnictwo od 1999 roku, drukowane na potrzeby Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa  i Agrobiznesu. W skład Roczników wchodzi obecnie 6 podzielonych tematycznie zeszytów.

Pełne archiwum Roczników Naukowych SERiA dostępne jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.seria.home.pl.

Najnowsza książka