Partnerzy

Rocznik Geomatyki

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) publikuje periodyk naukowy pt. „Roczniki Geomatyki” (Annals of Geomatics), który ukazuje się począwszy od roku 2003. Wydawcą jest Wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o. o. W latach 2003-2007 ukazały się 22 zeszyty o łącznej objętości 3980 stron. Zakres tematyczny periodyku, zgodnie z nazwą, obejmuje geomatykę jako dyscyplinę integrującą wysoce zinformatyzowane metody i technologie pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania geoinformacji, występujące w geodezji i kartografii, w fotogrametrii i teledetekcji oraz w GIS i GPS. Jest to tematyka interdyscyplinarna, w pełni aktualna, powiązana z geoinformatyką, stosowana w wielu dziedzinach nauki i techniki oraz dotycząca rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W ostatnim czasie pozostaje ona pod wpływem globalnych, europejskich i krajowych tendencji tworzenia infrastruktur danych przestrzennych. Więcej informacji o „Rocznikach Geomatyki” znajdują się w witrynie PTIP http://www.ptip.org.pl/, w działach: ROCZNIKI (informacje ogólne), REPOZYTORIUM (pełne teksty artykułów), ZASOBY (informacje o poszczególnych zeszytach i możliwości ich zakupu).

Najnowsza książka