Partnerzy

Wieś Jutra - Zboża 2(191)/2017

Mgr inż. Andrzej Najewski,mgr inż. Aneta Popek,mgr inż. Anna Stroiwąs,mgr inż. Joanna Szarzyńska
Dr inż. Przemysław Strażyński
Dr inż. Anna Podleśna prof. nadzw. IUNG-PIB,dr inż. Bartosz Narolski
Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Mgr inż. Łukasz Siekaniec,dr hab. inż. Paweł K. Bereś prof. nadzw.
Dr hab. inż. Paweł K. Bereś prof. nadzw.
Dr inż. Danuta Martyniak,dr hab. Grzegorz Żurek,mgr Marcin Martyniak
Wywiad dr Michała Krysiaka (Bayer) z dr Mariolą Wrochną ze Szkoły Głównej Gopodarstwa Wiejskiego
Cena:
20,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka