Partnerzy

Prawna ochrona zwierząt wolno żyjących

Prawna ochrona zwierząt wolno żyjących
Sławomir Mroczkowski
Anna Frieske
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Stron: 180

SPIS TREŚCI

 

1. OCHRONA GATUNKOWA W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

1.1. Konwencja o bioróżnorodności

1.2. Ochrona gatunkowa zwierząt wolno żyjących w świetle dyrektyw europejskich

2. OCHRONA GATUNKOWA ZWIERZĄT

2.1. Cele i metody ochrony gatunkowej

2.2. Zakazy, ograniczenia i odstępstwa od nich

3. OBSZAROWE FORMY OCHRONY ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH

3.1. Park narodowy

3.2. Rezerwat przyrody

3.3. Park krajobrazowy

3.4. Obszar chronionego krajobrazu

3.5. Natura 2000

3.6. Inne formy ochrony obszarowej

3.6.1. Ogrody zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt

4. PLANOWANIE I REALIZACJA OCHRONY ZASOBÓW PRZYRODY

4.1. Planowanie ochrony przyrody

4.1.1. Ocena oddziaływania na środowisko

4.1.2. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

4.1.3. Kompensacja przyrodnicza

4.2. Organy i służby ochrony przyrody

4.3. Gospodarowanie zasobami przyrody

4.3.1. Ochrona zwierząt dzikich a działalność rolnicza

4.3.2. Ochrona zwierząt dzikich a gospodarka leśna

4.3.3. Ochrona zwierząt dzikich a gospodarka wodna

4.3.4. Ochrona zwierząt dzikich a turystyka

5. OCHRONA UŻYTKOWA RYB

5.1. Ochrona organizmów wód śródlądowych

5.1.1. Gospodarowanie żywymi zasobami wód śródlądowych

5.1.2. Wędkarstwo

5.1.3. Straż rybacka

5.2. Ochrona żywych zasobów mórz

5.2.1. Gospodarowanie żywymi zasobami mórz

5.2.2. Amatorski połów ryb morskich

6. OCHRONA UŻYTKOWA ZWIERZĄT ŁOWNYCH

6.1. Ochrona zwierzyny

6.2. Reglamentacja gospodarowania zasobami zwierzyny

6.3. Wykonywanie polowania

6.4. Straż łowiecka

7. OCHRONA HUMANITARNA ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH

7.1. Zwierzęta wykorzystywane w doświadczeniach

7.1.1. Wykonywanie procedur doświadczalnych

7.1.2. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach

7.2. Zwierzęta dzikie wykorzystywane w celach rozrywkowych

8. HANDEL I TRANSPORT ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH

8.1. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami

8.2. Wdrożenie Konwencji Waszyngtońskiej w Unii Europejskiej

9. DOKARMIANIE ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH

9.1. Prawo paszowe a prawo żywnościowe

9.2. Prawo paszowe w Polsce

9.3. Uwarunkowania produkcji pasz i żywienia zwierząt

10. OCHRONA ZDROWIA ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH

10.1. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

10.2. Uśmiercanie zwierząt wolno żyjących

10.3. Kontrola weterynaryjna

BIBLIOGRAFIA

Najnowsza książka