Partnerzy

Wieś Jutra - Zboża 2(187)/2016

Mgr Andrzej Najewski, mgr Anna Skrzypek, mgr inż. Anna Stroiwąs, mgr inż. Joanna Szarzyńska
Dr hab. Alicja Sułek, prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Dr Przemysław Strażyński, dr Tomasz Klejdysz
Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, mgr Seweryn Frasiński
Mgr inż. Łukasz Siekaniec, dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. IOR
Dr hab. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. IOR
Cena:
20,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka