Partnerzy

Podstawy anatomii zwierząt domowych

Podstawy anatomii zwierząt domowych
dr Helena Przespolewska,
prof. dr hab. Henryk Kobryń,
dr Tomasz Szara,
dr hab. Bartłomiej J. Bartyzel

Od ukazania się pierwszego wydania podręcznika pt.: Podstawy anatomii zwierząt minęło 5 lat. O jego przydatności dydaktycznej i popularności świadczy pośrednio fakt, że dość szybko przestał być dostępny na rynku wydawniczym.Wobec pozytywnej oceny wydania poprzedniego zachowano w nim dotychczasowy, bardzo przejrzysty układ treści i zawartość poszczególnych rozdziałów oraz dokumentację ilustracyjną. Uzupełniono je jedynie o drobne poprawki, dotyczące przede wszystkim nazewnictwa. Dodano także nowy rozdział, w którym zamieszczono pytania kontrolne. Powinny one ułatwić powtarzanie materiału i dokonywanie samooceny stopnia jego opanowania.Podręcznik ten zawiera zasadnicze informacje dotyczące przede wszystkim anatomii makroskopowej kilku najbardziej popularnych gatunków zwierząt domowych. Do anatomii mikroskopowej i rozwojowej sięgano bardzo oględnie i tylko w zakresie, jaki był konieczny do właściwego zrozumienia poszczególnych struktur wchodzących w skład organizmów zwierzęcych. O takim potraktowaniu sprawy zadecydowało przeznaczenie tego opracowania dla kierunków studiów biologicznych, gdzie anatomia jest wykładana tylko w podstawowym zakresie, jako przedmiot samodzielny bądź w powiązaniu z innymi dyscyplinami (biologia, biotechnologia, rolnictwo, zootechnika).

Rok wydania: 2014
Oprawa: twarda
Stron: 283

SPIS TREŚCI

I. NAUKA O KOŚCIACH (OSTEOLOGIA) II. NAUKA O POŁĄCZENIACH KOŚCI (ARTHROLOGIA) III. NAUKA O MIĘŚNIACH (MYOLOGIA) IV. NAUKA O TRZEWIACH (SPLANCHNOLOGIA) 1. Aparat (układ) trawienny (apparatus digestorius) 2. Aparat (układ) oddechowy (apparatus respiratorius) 3. Aparat (układ) moczowo-płciowy (apparatus urogenitalis) 4. Gruczoły dokrewne (glandulae endocrinae) V. NAUKA O NACZYNIACH (ANGIOLOGIA) 1. Układ sercowo-naczyniowy (systema cardiovasculare) 2. Układ chłonny (systema lymphaticum) VI. UKŁAD NERWOWY (SYSTEMA NERVOSUM) 1. Układ nerwowy ośrodkowy – centralny (systema nervosum centrale) 2. Układ nerwowy obwodowy (systema nervosum periphericum) 3. Układ nerwowy autonomiczny (systema nervosum autonomicum) VII. NARZĄDY ZMYSŁÓW (ORGANA SENSUUM) 1. Narząd wzroku (organum visus) 2. Narząd przedsionkowo-ślimakowy – ucho (organum vestibulocochleare s. auris VIII. POWŁOKA WSPÓLNA (INTEGUMENTUM COMMUNE) 1. Skóra (cutis) 2. Pochodne skóry IX. ELEMENTY ANATOMII PTAKÓW 1. Nauka o kościach (osteologia) 2. Nauka o mięśniach (myologia) 3. Nauka o trzewiach (splanchnologia) 4. Nauka o naczyniach (angiologia) 5. Układ nerwowy (systema nervosum) 6. Narządy zmysłów (organa sensuum) 7. Powłoka wspólna (integumentum commune) SKOROWIDZ WYBRANYCH NAZW POLSKICH SKOROWIDZ WYBRANYCH NAZW ŁACIŃSKIICH PYTANIA KONTROLNE Z PODSTAW ANATOMII ZWIERZĄT DOMOWYCH

Najnowsza książka