Partnerzy

Wieś Jutra - Agrologistyka i obszary wiejskie 4(177)/2013

Dr Agnieszka Bezat-Jarzębowska, dr Sebastian Jarzębowski
Mgr Dorota Czarnocka, dr Joanna Baran
Dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Szymańska
Dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. SGGW
Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Wiesław Oleszek
Cena:
30,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka