Najnowszy numer

Partnerzy

Wieś Jutra - Agrologistyka i obszary wiejskie 4(177)/2013

Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Mgr inż. Józef Zych
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP
Prof. dr hab. Franciszek Kapusta
Mgr Andrzej Najewski, mgr Anna Domańska, mgr Jakub Siwiak, mgr Piotr Tokarski
Mgr Aleksandra Paulska, prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński
Mgr Andrzej Najewski, mgr Anna Skrzypczak, mgr Joanna Szarzyńska
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek, prof. dr hab. Seweryn Kukuła
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
Prof. dr hab. Edward S. Gacek, mgr inż. Marcin Behnke, mgr inż. Remigiusz Waligóra
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Mgr inż. Andrzej Najewski,mgr inż. Anna Domańska,mgr inż. Jakub Siwiak,mgr inż. Piotr Tokarski
prof. dr hab. Bogdan Klepacki, dr inż. Tomasz Rokicki
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, dr inż. Jacek Walczak
Dr hab. inż. EUGENIUSZ KAROL CHYŁEK
prof. dr hab. Edward S. Gacek,mgr inż. Marcin Behnke,mgr inż. Remigiusz Waligóra
Prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, mgr Agnieszka Perek
Dr inż. Wiesław Łopaciuk
Mgr inż. Andrzej Najewski,mgr inż. Aneta Popek,mgr inż. Anna Stroiwąs,mgr inż. Joanna Szarzyńska
Doc. dr hab. Marek Mrówczyński,inż. HENRYK WACHOWIAK,mgr GRZEGORZ PRUSZYŃSKI
dr inż. Małgorzata Gotowska,dr inż. Anna Jakubczak
Mgr inż. Sylwia Radzyńska, dr Roman Warzecha
SzymczykJabłońskiKupczyk
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
Dr inż. Lech Kempczyński
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
Dr inż. Grażyna SZYMAŃSKA,prof. dr hab. HANNA SULEWSKA
Dr hab. Marek Korbas, prof. nadzw. IOR PIB, dr Ewa Jajor
Dr Joanna Zamojska, prof. dr hab. Paweł Węgorek, mgr Daria Dworzańska
Mgr Andrzej Najewski, mgr Anna Skrzypek, mgr inż. Anna Stroiwąs, mgr inż. Joanna Szarzyńska
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr Tomasz Lenartowicz
Prof. dr hab. Jacek Szczawiński, dr Małgorzata Szczawińska
Dr inż. Joanna Bereżnicka
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński,inż. Henryk Wachowiak
Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. dr hab. Jan Jankowski
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Mgr Andrzej Najewski,mgr Anna Skrzypek,mgr Joanna Szarzyńska,mgr Piotr Tokarski
Dr hab. Dorota Remlein-Starosta, mgr Joanna Krzymińska
Prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, mgr Agnieszka Perek
Prof. dr hab. Hanna Klikocka,mgr inż. Bartosz Narolski
Dr Ewa Jajor, dr hab. Marek Korbas – prof. nadzw. IOR PIB
Dr Tadeusz Oleksiak,prof. dr hab. Edward Arseniuk
Prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, mgr Agnieszka Perek
Prof. dr hab. Franciszek Kapusta
Dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński, prof. PK
Dr inż. Przemysław Strażyński
Doc. dr hab. MAREK KORBAS,mgr EWA JAJOR,dr JOANNA HOROSZKIEWICZ-JANKA
Prof. dr hab. Henryk Czembor
Inż. Adam Paradowski
Dr Adam Kupczyk, dr Maria Kupczyk
Dr inż. Anna Podleśna prof. nadzw. IUNG-PIB,dr inż. Bartosz Narolski
Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB
Dr hab. inż. JACEK PRZYBYŁ
Dr Agnieszka Bezat-Jarzębowska, dr Sebastian Jarzębowski
Prof. dr hab. Hanna Klikocka, mgr inż. Bartosz Narolski
Prof. dr hab. Kazimierz Jabłoński
Dr inż. Ewa Golisz, prof. dr hab. Adam Kupczyk
Prof. UP dr hab. Hubert Waligóra
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Dr Elżbieta Szymańska, mgr Olga Olkowska
Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka
Mgr Ewa Jajor, Mgr Ewa Jajor, doc. dr hab. Marek Korbas
Dr hab. Marek Korbas prof. nadzw. IOR-PIB, dr Ewa Jajor
Dr ELŻBIETA ROZPARA,prof. dr bab. ZYGMUNT S. GRZYB
Dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
Prof. dr hab. Edward Majewski
Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW
Prof. dr hab. BOGDAN KLEPACKI,dr inż. BARBARA GOŁĘBIEWSKA
Doc. dr inż. Waldemar Gostomczyk
Prof. dr hab. Hanna Klikocka,mgr inż. Bartosz Narolski, mgr inż. Olimpia Klikocka-Wiśniewska
Dr inż. Barbara Lutomirska, mgr inż. Joanna Jankowska
Prof. dr hab. Henryk Grodzki, dr Tomasz Przysucha
Dr inż. Anna Żelazowska-Przewłoka
Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśkomgr inż. Radosław Świerczyński
Prof. dr hab. Jerzy Grabiński
Mgr inż. IRENA STYPA,dr inż. JACEK CHOTKOWSKI
Mgr Dorota Czarnocka, dr Joanna Baran
Dr Joanna Szyszlak-Bargłowicz,prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko
Dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
Dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
Prof. dr hab. Jerzy Księżak, mgr inż. Jolanta Kaźmierczak
Prof. dr hab. SŁAWOMIR PODLASKI,dr DANUTA CHOŁUJ,dr GRZEGORZ WIŚNIEWSKI
Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Dr hab. Jolanta Korzeniowska,dr hab. Wojciech Lipiński
Dr Marcin Wysokiński, mgr Damian Wilski
Prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. dr hab. Józef Tworkowski
Dr Marcin Wysokiński, mgr Mariusz Dziwulski
Dr inż. Małgorzata Lechwar, dr Władysława Jastrzębska
Prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk, dr inż. Jacek Skudlarski, dr Oksana Makarchuk, dr Stanisław Zając, Svetlana Aleksandrovna Zaika
Dr hab. Marek Gaworski, prof. SGGW
Mgr inż. Agnieszka Ulatowska
Dr Bogusława Jaśkiewicz
Mgr inż. Magdalena Szwarc, dr inż. Ewa Golisz, Wojciech Będkowski, prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk
Doc. dr hab. Marek Korbas, mgr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
Prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. dr hab. Mariusz Stolarski, prof. dr hab. Józef Tworkowski
Mgr Arkadiusz Gromada, dr Marcin Wysokiński
Dr inż. Piotr Borowski, dr inż. Lesław Janowicz, prof. dr hab. Adam Kupczyk, dr inż. Michał Sikora, dr inż. Karol Tucki
Prof. dr hab. Grażyna Podolska
Dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Szymańska
Doc. dr inż. Waldemar Gostomczyk
Mgr. inż. Radosław Dąbrowicz
Doc. dr hab. Marek Korbas, mgr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
Dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
Prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Dr hab. Jerzy Grabiński
Mgr inż. MAREK KACZANOWICZ
Mgr inż. Łukasz Siekaniec,dr hab. inż. Paweł K. Bereś prof. nadzw.
Dr hab. Alicja Sułek, prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
Dr Katarzyna Boratyńska,prof. dr hab. Bogdan Klepacki
Doc. dr hab. Marek Korbas, dr inż. Agata Tekiela
Mgr inż. Janusz Urbanowicz
Doc. dr hab. Marek Mrówczyński,inż. Henryk Wachowiak,mgr Grzegorz Pruszyński
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
Dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw. IOR-PIB
Mgr inż. Janusz Urbanowicz
Dr hab. inż. Paweł K. Bereś prof. nadzw.
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Dr hab. ADAM KUPCZYK,mgr MARIA KUPCZYK
Prof. dr hab. Bogdan Kościkdr Katarzyna Szmidt
Prof. dr hab. Grażyna Podolska, mgr Marzena Mikos
Dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. SGGW
Mgr inż. Małgorzata Pociejowska, dr hab. Marek Selwet
Mgr inż. Bartosz Narolski,dr hab. Roman Prażak, prof. dr hab. Hanna Klikocka
Inż. Donata Kosicka, dr hab. Agnieszka Wolna-Murawka, Marta Trzeciak
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
Dr Przemysław Strażyński, dr Tomasz Klejdysz
Dr hab. JERZY KSIĘŻAK
Dr hab. Roman Prażak, mgr inż. Bartosz Narolski, prof. dr hab. Hanna Klikocka
Dr hab. Krzysztof Domaradzki, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Doc. dr hab. Janusz Igras, dr Jerzy Kopiński, dr Mariusz Matyka
Doc. dr hab. Marek Korbas,dr Joanna Horoszkiewicz-Janka,mgr Ewa Jajor
Prof. dr hab. Elżbieta Jadwiga Szymańska
Dr inż. Janusz Smagacz
prof. dr hab. Jacek Szczawiński,dr Małgorzata Szczawińska
Dr hab. Elżbieta Czambor, prof. nadzw. IHAR-PIB, mgr Serweryn Frasiński
Dr inż. Magdalena Solan
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
Dr inż. Dariusz Czekalski, mgr inż. Maja Starko
dr hab. inż. Marek Gaworski prof. SGGW,dr inż. Michał Boćkowski
Dr Bogusława Jaśkiewicz
Dr Anna Czubacka, prof. dr hab. Apoloniusz Berbeć, prof. dr hab. Teresa Doroszewska
Doc. dr hab. JERZY KSIĘŻAK,dr JERZY KOPIŃSKI
Prof. dr hab. Tadeusz Michalski, dr inż. Ireneusz Kowalik
Dr Katarzyna Karbowiak, dr inż. Anna Grontkowska
Mgr inż. Bronisław Szembowski,dr inż. Wiesław Denisiuk
Dr hab. Robert Eckert, dr inż. Tadeusz Blicharski
Mgr inż. MAREK KACZANOWICZ
Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. nadzw. UTP
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Prof. dr hab. Jan Siekierski
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, mgr Seweryn Frasiński
Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, dr Olga Doraczyńska, prof. dr hab. Henryk J. Czembor
Dr inż. Piotr Jałowiecki, dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
Prof. dr hab.inż. Ryszard Dzięciołowski
Dr inż. Danuta Martyniak,dr hab. Grzegorz Żurek,mgr Marcin Martyniak
Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśkodr Magdalena Sławińska
Mgr Ada Krzeczkowska, prof. dr hab. Alojzy Skrobacki
Mgr inż. Sławomir Wójcik
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW
Dr Grzegorz Siebielec, dr Monika Skowrońska, dr Tomasz Stuczyński
Prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
Mgr inż. Łukasz Siekaniec, dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. IOR
Prof. dr hab. Stefan Pruszyński,doc. dr hab. Marek Korbas
Dr inż. Wojciech Miąskowskidr inż. Krzysztof Nalepadr inż. Paweł Pietkiewicz
Dr Anna Podleśna
Wywiad dr Michała Krysiaka (Bayer) z dr Mariolą Wrochną ze Szkoły Głównej Gopodarstwa Wiejskiego
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, dr hab. inż. Hubert Latała
Dr inż. Renata Kieloch
Dr Grzegorz Siebielec, dr Monika Skowrońska, dr Tomasz Stuczyński
Dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. SGGW
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
Dr inż. Ireneusz Kowalik, prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Dr inż. Danuta Martyniak,dr hab. Grzegorz Żurek,mgr Marcin Martyniak
Dr hab. Krzysztof Kujawa
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Dr hab. Jerzy H. Czembor, prof. nzw. IHAR-PIB
Dr inż. Tomasz Rokicki, dr inż. Ludwik Wicki
Dr Bogusława Jaśkiewicz
Dr hab. Józefa Kapsa, prof. nadzw. IHAR
Doc. dr hab. Felicyta Walczak
Dr Andrzej Doroszewski, dr Jan Jadczyszyn, dr Jerzy Kozyra, dr Rafał Pudełko, dr hab. Tomasz Stuczyński – prof. Nadzw. Iung-pib, dr Katarzyna Mizak, mgr Artur Łopatka, mgr Piotr Koza
Inż. Adam Paradowski
Dr TAMARA JADCZYSZYN,mgr inż. PIOTR OCHAL
dr Jan Szymborski,mgr inż. Andrzej Boniecki
Dr hab. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. IOR
Mgr inż. Anna Morales Villavicencio, prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
dr Elżbieta Małuszyńska, dr Zbigniew Rybka
Dr DARIUSZ CZEKALSKI
Mgr inż. Anna Maria Klepacka
Prof. dr hab. Adam Dobrzański
Doc. dr hab. Krzysztof Domaradzki, mgr Renata Kieloch
Dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. nadzw.
Doc. dr hab. Krzysztof Domaradzki, mgr Renata Kieloch
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Doc. dr hab. Jerzy Grabiński
Dr inż. Ewa Strzelec, prof. dr hab. Roman Niżnikowski, dr inż. Krzysztof Głowacz, mgr inż. Grzegorz Czub, inż. Karol Szymański, inż. Agnieszka Pokrop, inż. Mateusz Szweda, mgr inż. Aleksandra Darkowska, inż. Maciej Miąsko
Dr hab. Michał Pietrzak, mgr Joanna Baran, dr Mariusz Maciejczak
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Wójcicki
Prof. dr hab. Edward Majewski, dr inż. Piotr Sulewski, dr hab. Adam Wąs
Mgr inż. Klaudia Staneta, mgr inż. Joanna Stasiak-Panek, prof. dr hab. Adam Kupczyk
Dr inż. Magdalena Solan
Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Wiesław Oleszek
Mgr inż. Kamila Rosiak
Dr hab. HELENA GAWROŃSKA, mgr ARKADIUSZ PRZYBYSZ,mgr MONIKA MAŁECKA-PRZYBYSZ,dr ADAM SŁOWIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Wójcicki
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Doc. dr hab. JERZY KSIĘŻAK
Mgr inż. Monika Żurek,dr inż. Roman Warzecha
Prof. dr hab. Adam Dobrzański
Dr inż. Roman Warzecha, mgr inż. Monika Żurek
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień
Prof. dr hab. Alojzy Skrobacki
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW, dr hab. inż. Jarosław Chlebowski
Dr hab. Barbara Gołębiewska, mgr Natalia Sobczak
Doc. dr hab. Marek Korbas, dr inż. Joanna Horoszkiewiczjanka, mgr inż. Agnieszka Perek
Dr Tomasz Lenartowicz
Dr inż. ARKADIUSZ ARTYSZAK
Dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW
Prof. dr hab. inż. Hubert Waligóra, dr inż. Witold Skrzypczak
Dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. nadzw.
Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
Prof. dr hab. Adam Kupczyk, dr Małgorzata Powałka
Mgr inż. Agnieszka Bezat,mgr inż. Sebastian Jarzębowski
Dr Ireneusz Kowalik,prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Mgr Katarzyna Pado, dr inż. Paweł K. Bereś
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, inż. Magdalena Matusiak
Prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski
Dr hab. ZDZISŁAW WYSZYŃSKI prof. nadzw.
Mgr inż. Agnieszka Cwynar,dr inż. Paweł K. Bereś
Dr Małgorzata Natywa, mgr inż. Małgorzata Pociejowska, dr hab. Marek Selwet
Dr Roman Warzecha, prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Dr Katarzyna Boratyńska, mgr Bogusław Boratyński
Dr Beata Michalska-Klimczak,prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński
Instytut Ochrony Roślin
Dr inż. Paweł K. Bereś, mgr Tomasz Konefał
Dr inż. Paweł K. Bereś, mgr Sławomir Drzewiecki, dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. dr hab. Paweł Migula, dr Monika Tarnawska, mgr Joanna Guzik
Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów SGGW
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, mgr Olga Olkowska
Prof. dr hab. Hubert Waligóra,mgr inż. Anna Weber
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Cena:
30,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka