Partnerzy

Wieś Jutra - Agrologistyka i obszary wiejskie 4(177)/2013

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
Mgr Andrzej Najewski, mgr Anna Skrzypczak, mgr Joanna Szarzyńska
prof. dr hab. Bogdan Klepacki, dr inż. Tomasz Rokicki
Dr inż. Agnieszka Werenowska
Mgr Aleksandra Paulska, prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek, prof. dr hab. Seweryn Kukuła
Mgr inż. Andrzej Najewski,mgr inż. Anna Domańska,mgr inż. Jakub Siwiak,mgr inż. Piotr Tokarski
Mgr inż. Józef Zych
Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, dr inż. Jacek Walczak
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Prof. dr hab. Franciszek Kapusta
Mgr Andrzej Najewski, mgr Anna Domańska, mgr Jakub Siwiak, mgr Piotr Tokarski
Prof. dr hab. Edward S. Gacek, mgr inż. Marcin Behnke, mgr inż. Remigiusz Waligóra
Dr hab. inż. EUGENIUSZ KAROL CHYŁEK
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP
prof. dr hab. Edward S. Gacek,mgr inż. Marcin Behnke,mgr inż. Remigiusz Waligóra
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
dr inż. Małgorzata Gotowska,dr inż. Anna Jakubczak
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Doc. dr hab. Marek Mrówczyński,inż. HENRYK WACHOWIAK,mgr GRZEGORZ PRUSZYŃSKI
Dr Joanna Zamojska, prof. dr hab. Paweł Węgorek, mgr Daria Dworzańska
Dr inż. Lech Kempczyński
Prof. dr hab. Jacek Szczawiński, dr Małgorzata Szczawińska
Mgr Andrzej Najewski, mgr Anna Skrzypek, mgr inż. Anna Stroiwąs, mgr inż. Joanna Szarzyńska
Dr Tomasz Lenartowicz
Dr inż. Grażyna SZYMAŃSKA,prof. dr hab. HANNA SULEWSKA
Mgr inż. Andrzej Najewski,mgr inż. Aneta Popek,mgr inż. Anna Stroiwąs,mgr inż. Joanna Szarzyńska
Dr hab. Marek Korbas, prof. nadzw. IOR PIB, dr Ewa Jajor
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
Dr inż. Wiesław Łopaciuk
Mgr inż. Sylwia Radzyńska, dr Roman Warzecha
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Angelika Malinowska
Prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, mgr Agnieszka Perek
SzymczykJabłońskiKupczyk
Dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński, prof. PK
Mgr Andrzej Najewski,mgr Anna Skrzypek,mgr Joanna Szarzyńska,mgr Piotr Tokarski
Dr inż. Joanna Bereżnicka
Prof. dr hab. Henryk Czembor
Dr Ewa Jajor, dr hab. Marek Korbas – prof. nadzw. IOR PIB
Dr Adam Kupczyk, dr Maria Kupczyk
Prof. dr hab. Franciszek Kapusta
Prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, mgr Agnieszka Perek
Prof. dr hab. Hanna Klikocka,mgr inż. Bartosz Narolski
Inż. Adam Paradowski
Dr Tadeusz Oleksiak,prof. dr hab. Edward Arseniuk
Dr inż. Przemysław Strażyński
Dr hab. Dorota Remlein-Starosta, mgr Joanna Krzymińska
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński,inż. Henryk Wachowiak
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, mgr Agnieszka Perek
Doc. dr hab. MAREK KORBAS,mgr EWA JAJOR,dr JOANNA HOROSZKIEWICZ-JANKA
Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. dr hab. Jan Jankowski
Dr Agnieszka Bezat-Jarzębowska, dr Sebastian Jarzębowski
Prof. dr hab. Kazimierz Jabłoński
Dr inż. Ewa Golisz, prof. dr hab. Adam Kupczyk
Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Dr hab. Marek Korbas prof. nadzw. IOR-PIB, dr Ewa Jajor
Prof. dr hab. Hanna Klikocka, mgr inż. Bartosz Narolski
Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka
Prof. UP dr hab. Hubert Waligóra
Dr Elżbieta Szymańska, mgr Olga Olkowska
Mgr Ewa Jajor, Mgr Ewa Jajor, doc. dr hab. Marek Korbas
Dr hab. inż. JACEK PRZYBYŁ
Dr inż. Anna Podleśna prof. nadzw. IUNG-PIB,dr inż. Bartosz Narolski
Dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
Dr ELŻBIETA ROZPARA,prof. dr bab. ZYGMUNT S. GRZYB
Mgr inż. IRENA STYPA,dr inż. JACEK CHOTKOWSKI
Prof. dr hab. Henryk Grodzki, dr Tomasz Przysucha
Doc. dr inż. Waldemar Gostomczyk
Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW
Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśkomgr inż. Radosław Świerczyński
Dr inż. Barbara Lutomirska, mgr inż. Joanna Jankowska
Prof. dr hab. BOGDAN KLEPACKI,dr inż. BARBARA GOŁĘBIEWSKA
Prof. dr hab. Hanna Klikocka,mgr inż. Bartosz Narolski, mgr inż. Olimpia Klikocka-Wiśniewska
Prof. dr hab. Edward Majewski
Prof. dr hab. Jerzy Grabiński
Mgr Magdalena Golonko, mgr Aleksandra Perkowska
Dr inż. Anna Żelazowska-Przewłoka
Dr Marcin Wysokiński, mgr Mariusz Dziwulski
Prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk, dr inż. Jacek Skudlarski, dr Oksana Makarchuk, dr Stanisław Zając, Svetlana Aleksandrovna Zaika
Dr Marcin Wysokiński, mgr Damian Wilski
Dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
Mgr Dorota Czarnocka, dr Joanna Baran
Mgr inż. Magdalena Szwarc, dr inż. Ewa Golisz, Wojciech Będkowski, prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk
Dr hab. Jolanta Korzeniowska,dr hab. Wojciech Lipiński
Prof. dr hab. Jerzy Księżak, mgr inż. Jolanta Kaźmierczak
Dr Joanna Szyszlak-Bargłowicz,prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
Dr inż. Małgorzata Lechwar, dr Władysława Jastrzębska
Prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. dr hab. Józef Tworkowski
Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko
Dr hab. Marek Gaworski, prof. SGGW
Mgr inż. Agnieszka Ulatowska
Prof. dr hab. SŁAWOMIR PODLASKI,dr DANUTA CHOŁUJ,dr GRZEGORZ WIŚNIEWSKI
Dr Bogusława Jaśkiewicz
Dr hab. Alicja Sułek, prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Doc. dr hab. Marek Korbas, mgr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
Prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Mgr. inż. Radosław Dąbrowicz
Prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. dr hab. Mariusz Stolarski, prof. dr hab. Józef Tworkowski
Mgr inż. Łukasz Siekaniec,dr hab. inż. Paweł K. Bereś prof. nadzw.
Mgr inż. MAREK KACZANOWICZ
Dr hab. Jerzy Grabiński
Dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
Prof. dr hab. Grażyna Podolska
Doc. dr inż. Waldemar Gostomczyk
Dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Szymańska
Dr inż. Piotr Borowski, dr inż. Lesław Janowicz, prof. dr hab. Adam Kupczyk, dr inż. Michał Sikora, dr inż. Karol Tucki
Doc. dr hab. Marek Korbas, mgr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
Mgr Arkadiusz Gromada, dr Marcin Wysokiński
Mgr inż. Janusz Urbanowicz
Mgr inż. Janusz Urbanowicz
Doc. dr hab. Marek Korbas, dr inż. Agata Tekiela
Prof. dr hab. Grażyna Podolska, mgr Marzena Mikos
Doc. dr hab. Marek Mrówczyński,inż. Henryk Wachowiak,mgr Grzegorz Pruszyński
Dr hab. ADAM KUPCZYK,mgr MARIA KUPCZYK
Prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
Dr Katarzyna Boratyńska,prof. dr hab. Bogdan Klepacki
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw. IOR-PIB
Dr hab. inż. Paweł K. Bereś prof. nadzw.
Prof. dr hab. Bogdan Kościkdr Katarzyna Szmidt
Mgr inż. Bartosz Narolski,dr hab. Roman Prażak, prof. dr hab. Hanna Klikocka
Mgr inż. Małgorzata Pociejowska, dr hab. Marek Selwet
Dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. SGGW
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
Dr inż. Janusz Smagacz
Dr hab. Roman Prażak, mgr inż. Bartosz Narolski, prof. dr hab. Hanna Klikocka
Prof. dr hab. Elżbieta Jadwiga Szymańska
Dr hab. JERZY KSIĘŻAK
Dr hab. Krzysztof Domaradzki, prof. nadzw.
Dr inż. Magdalena Solan
prof. dr hab. Jacek Szczawiński,dr Małgorzata Szczawińska
Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Doc. dr hab. Marek Korbas,dr Joanna Horoszkiewicz-Janka,mgr Ewa Jajor
Inż. Donata Kosicka, dr hab. Agnieszka Wolna-Murawka, Marta Trzeciak
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
Doc. dr hab. Janusz Igras, dr Jerzy Kopiński, dr Mariusz Matyka
Dr hab. Elżbieta Czambor, prof. nadzw. IHAR-PIB, mgr Serweryn Frasiński
Dr Przemysław Strażyński, dr Tomasz Klejdysz
Doc. dr hab. JERZY KSIĘŻAK,dr JERZY KOPIŃSKI
Prof. dr hab. Tadeusz Michalski, dr inż. Ireneusz Kowalik
dr hab. inż. Marek Gaworski prof. SGGW,dr inż. Michał Boćkowski
Mgr inż. MAREK KACZANOWICZ
Dr inż. Piotr Jałowiecki, dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
Mgr inż. Bronisław Szembowski,dr inż. Wiesław Denisiuk
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Dr hab. Robert Eckert, dr inż. Tadeusz Blicharski
Prof. dr hab. Jan Siekierski
Dr Katarzyna Karbowiak, dr inż. Anna Grontkowska
Mgr Marta Gryglak
Dr Anna Czubacka, prof. dr hab. Apoloniusz Berbeć, prof. dr hab. Teresa Doroszewska
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr inż. Dariusz Czekalski, mgr inż. Maja Starko
Dr inż. Danuta Martyniak,dr hab. Grzegorz Żurek,mgr Marcin Martyniak
Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, dr Olga Doraczyńska, prof. dr hab. Henryk J. Czembor
Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśkodr Magdalena Sławińska
Prof. dr hab.inż. Ryszard Dzięciołowski
Dr Bogusława Jaśkiewicz
Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. nadzw. UTP
Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, mgr Seweryn Frasiński
Mgr Ada Krzeczkowska, prof. dr hab. Alojzy Skrobacki
Wywiad dr Michała Krysiaka (Bayer) z dr Mariolą Wrochną ze Szkoły Głównej Gopodarstwa Wiejskiego
Dr inż. Ireneusz Kowalik, prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, dr hab. inż. Hubert Latała
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW
Dr hab. Krzysztof Kujawa
Prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
Mgr inż. Sławomir Wójcik
Prof. dr hab. Stefan Pruszyński,doc. dr hab. Marek Korbas
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Dr Grzegorz Siebielec, dr Monika Skowrońska, dr Tomasz Stuczyński
Dr inż. Renata Kieloch
Dr inż. Wojciech Miąskowskidr inż. Krzysztof Nalepadr inż. Paweł Pietkiewicz
Dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. SGGW
Mgr inż. Łukasz Siekaniec, dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. IOR
Dr Grzegorz Siebielec, dr Monika Skowrońska, dr Tomasz Stuczyński
Dr Anna Podleśna
Dr inż. Danuta Martyniak,dr hab. Grzegorz Żurek,mgr Marcin Martyniak
Dr Bogusława Jaśkiewicz
dr Jan Szymborski,mgr inż. Andrzej Boniecki
Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
Dr hab. Józefa Kapsa, prof. nadzw. IHAR
Dr Andrzej Doroszewski, dr Jan Jadczyszyn, dr Jerzy Kozyra, dr Rafał Pudełko, dr hab. Tomasz Stuczyński – prof. Nadzw. Iung-pib, dr Katarzyna Mizak, mgr Artur Łopatka, mgr Piotr Koza
Dr inż. Tomasz Rokicki, dr inż. Ludwik Wicki
Inż. Adam Paradowski
Dr hab. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. IOR
Doc. dr hab. Felicyta Walczak
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Dr hab. Jerzy H. Czembor, prof. nzw. IHAR-PIB
Mgr inż. Anna Morales Villavicencio, prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Dr TAMARA JADCZYSZYN,mgr inż. PIOTR OCHAL
Doc. dr hab. Jerzy Grabiński
Doc. dr hab. Krzysztof Domaradzki, mgr Renata Kieloch
Doc. dr hab. Krzysztof Domaradzki, mgr Renata Kieloch
Dr DARIUSZ CZEKALSKI
Mgr inż. Anna Maria Klepacka
dr Elżbieta Małuszyńska, dr Zbigniew Rybka
Dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Prof. dr hab. Adam Dobrzański
Dr inż. Ewa Strzelec, prof. dr hab. Roman Niżnikowski, dr inż. Krzysztof Głowacz, mgr inż. Grzegorz Czub, inż. Karol Szymański, inż. Agnieszka Pokrop, inż. Mateusz Szweda, mgr inż. Aleksandra Darkowska, inż. Maciej Miąsko
Dr hab. Michał Pietrzak, mgr Joanna Baran, dr Mariusz Maciejczak
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Mgr inż. Kamila Rosiak
Mgr inż. Klaudia Staneta, mgr inż. Joanna Stasiak-Panek, prof. dr hab. Adam Kupczyk
Prof. dr hab. Edward Majewski, dr inż. Piotr Sulewski, dr hab. Adam Wąs
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Wiesław Oleszek
Dr hab. HELENA GAWROŃSKA, mgr ARKADIUSZ PRZYBYSZ,mgr MONIKA MAŁECKA-PRZYBYSZ,dr ADAM SŁOWIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Wójcicki
Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
Dr inż. Magdalena Solan
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Wójcicki
Dr inż. Roman Warzecha, mgr inż. Monika Żurek
Doc. dr hab. JERZY KSIĘŻAK
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Mgr inż. Monika Żurek,dr inż. Roman Warzecha
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień
Prof. dr hab. Adam Dobrzański
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Prof. dr hab. Alojzy Skrobacki
Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
Dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. nadzw.
Prof. dr hab. inż. Hubert Waligóra, dr inż. Witold Skrzypczak
Dr inż. ARKADIUSZ ARTYSZAK
Dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW
Dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW, dr hab. inż. Jarosław Chlebowski
Dr hab. Barbara Gołębiewska, mgr Natalia Sobczak
Dr Tomasz Lenartowicz
Doc. dr hab. Marek Korbas, dr inż. Joanna Horoszkiewiczjanka, mgr inż. Agnieszka Perek
Dr Ireneusz Kowalik,prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Mgr Katarzyna Pado, dr inż. Paweł K. Bereś
Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
Mgr inż. Agnieszka Bezat,mgr inż. Sebastian Jarzębowski
Prof. dr hab. Adam Kupczyk, dr Małgorzata Powałka
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski
Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, inż. Magdalena Matusiak
Dr hab. ZDZISŁAW WYSZYŃSKI prof. nadzw.
Dr Katarzyna Boratyńska, mgr Bogusław Boratyński
Mgr inż. Agnieszka Cwynar,dr inż. Paweł K. Bereś
Dr Roman Warzecha, prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Dr Małgorzata Natywa, mgr inż. Małgorzata Pociejowska, dr hab. Marek Selwet
Instytut Ochrony Roślin
Dr inż. Paweł K. Bereś, mgr Sławomir Drzewiecki, dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. dr hab. Paweł Migula, dr Monika Tarnawska, mgr Joanna Guzik
Dr Beata Michalska-Klimczak,prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński
Dr inż. Paweł K. Bereś, mgr Tomasz Konefał
Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów SGGW
Prof. dr hab. Hubert Waligóra,mgr inż. Anna Weber
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, mgr Olga Olkowska
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Cena:
30,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka