Najnowszy numer

Partnerzy

Wieś Jutra - Agrologistyka i obszary wiejskie 4(177)/2013

prof. dr hab. Bogdan Klepacki, dr inż. Tomasz Rokicki
Dr hab. inż. EUGENIUSZ KAROL CHYŁEK
Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, dr inż. Jacek Walczak
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Prof. dr hab. Edward S. Gacek, mgr inż. Marcin Behnke, mgr inż. Remigiusz Waligóra
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Prof. dr hab. Franciszek Kapusta
Mgr inż. Józef Zych
Dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek, prof. dr hab. Seweryn Kukuła
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Mgr Andrzej Najewski, mgr Anna Domańska, mgr Jakub Siwiak, mgr Piotr Tokarski
Mgr inż. Andrzej Najewski,mgr inż. Anna Domańska,mgr inż. Jakub Siwiak,mgr inż. Piotr Tokarski
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
Mgr Andrzej Najewski, mgr Anna Skrzypczak, mgr Joanna Szarzyńska
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Mgr Aleksandra Paulska, prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński
prof. dr hab. Edward S. Gacek,mgr inż. Marcin Behnke,mgr inż. Remigiusz Waligóra
Dr inż. Wiesław Łopaciuk
Mgr inż. Andrzej Najewski,mgr inż. Aneta Popek,mgr inż. Anna Stroiwąs,mgr inż. Joanna Szarzyńska
Doc. dr hab. Marek Mrówczyński,inż. HENRYK WACHOWIAK,mgr GRZEGORZ PRUSZYŃSKI
Dr inż. Grażyna SZYMAŃSKA,prof. dr hab. HANNA SULEWSKA
SzymczykJabłońskiKupczyk
Dr Tomasz Lenartowicz
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
Prof. dr hab. Jacek Szczawiński, dr Małgorzata Szczawińska
Dr Joanna Zamojska, prof. dr hab. Paweł Węgorek, mgr Daria Dworzańska
Dr inż. Lech Kempczyński
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Dr hab. Marek Korbas, prof. nadzw. IOR PIB, dr Ewa Jajor
Mgr Andrzej Najewski, mgr Anna Skrzypek, mgr inż. Anna Stroiwąs, mgr inż. Joanna Szarzyńska
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Mgr inż. Sylwia Radzyńska, dr Roman Warzecha
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
dr inż. Małgorzata Gotowska,dr inż. Anna Jakubczak
Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. dr hab. Jan Jankowski
Dr Tadeusz Oleksiak,prof. dr hab. Edward Arseniuk
Dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński, prof. PK
Dr inż. Joanna Bereżnicka
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Mgr Andrzej Najewski,mgr Anna Skrzypek,mgr Joanna Szarzyńska,mgr Piotr Tokarski
Inż. Adam Paradowski
Prof. dr hab. Franciszek Kapusta
Dr Ewa Jajor, dr hab. Marek Korbas – prof. nadzw. IOR PIB
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński,inż. Henryk Wachowiak
Dr Adam Kupczyk, dr Maria Kupczyk
Prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, mgr Agnieszka Perek
Prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, mgr Agnieszka Perek
Prof. dr hab. Henryk Czembor
Doc. dr hab. MAREK KORBAS,mgr EWA JAJOR,dr JOANNA HOROSZKIEWICZ-JANKA
Prof. dr hab. Hanna Klikocka,mgr inż. Bartosz Narolski
Dr inż. Przemysław Strażyński
Dr hab. inż. JACEK PRZYBYŁ
Dr inż. Anna Podleśna prof. nadzw. IUNG-PIB,dr inż. Bartosz Narolski
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Dr Elżbieta Szymańska, mgr Olga Olkowska
Dr hab. Marek Korbas prof. nadzw. IOR-PIB, dr Ewa Jajor
Prof. dr hab. Hanna Klikocka, mgr inż. Bartosz Narolski
Mgr Ewa Jajor, Mgr Ewa Jajor, doc. dr hab. Marek Korbas
Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka
Prof. dr hab. Kazimierz Jabłoński
Dr inż. Ewa Golisz, prof. dr hab. Adam Kupczyk
Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB
Prof. UP dr hab. Hubert Waligóra
Dr Agnieszka Bezat-Jarzębowska, dr Sebastian Jarzębowski
Prof. dr hab. Edward Majewski
Dr inż. Barbara Lutomirska, mgr inż. Joanna Jankowska
Dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
Dr inż. Anna Żelazowska-Przewłoka
Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Doc. dr inż. Waldemar Gostomczyk
Dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW
Prof. dr hab. BOGDAN KLEPACKI,dr inż. BARBARA GOŁĘBIEWSKA
Prof. dr hab. Jerzy Grabiński
Prof. dr hab. Hanna Klikocka,mgr inż. Bartosz Narolski, mgr inż. Olimpia Klikocka-Wiśniewska
Mgr inż. IRENA STYPA,dr inż. JACEK CHOTKOWSKI
Dr ELŻBIETA ROZPARA,prof. dr bab. ZYGMUNT S. GRZYB
Prof. dr hab. Henryk Grodzki, dr Tomasz Przysucha
Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśkomgr inż. Radosław Świerczyński
Mgr inż. Magdalena Szwarc, dr inż. Ewa Golisz, Wojciech Będkowski, prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk
Dr hab. Jolanta Korzeniowska,dr hab. Wojciech Lipiński
Prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. dr hab. Józef Tworkowski
Dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
Dr Joanna Szyszlak-Bargłowicz,prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Dr Marcin Wysokiński, mgr Damian Wilski
Dr Marcin Wysokiński, mgr Mariusz Dziwulski
Dr Bogusława Jaśkiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Księżak, mgr inż. Jolanta Kaźmierczak
Prof. dr hab. SŁAWOMIR PODLASKI,dr DANUTA CHOŁUJ,dr GRZEGORZ WIŚNIEWSKI
Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Mgr inż. Agnieszka Ulatowska
Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko
Dr inż. Małgorzata Lechwar, dr Władysława Jastrzębska
Dr hab. Zbigniew Czerko, prof. nadzw. IHAR-PIB
Prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk, dr inż. Jacek Skudlarski, dr Oksana Makarchuk, dr Stanisław Zając, Svetlana Aleksandrovna Zaika
Mgr Dorota Czarnocka, dr Joanna Baran
Dr hab. Jerzy Grabiński
Prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. dr hab. Mariusz Stolarski, prof. dr hab. Józef Tworkowski
Dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Szymańska
Dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
Prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Doc. dr hab. Marek Korbas, mgr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
Doc. dr inż. Waldemar Gostomczyk
Dr hab. Alicja Sułek, prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Mgr inż. Łukasz Siekaniec,dr hab. inż. Paweł K. Bereś prof. nadzw.
Doc. dr hab. Marek Korbas, mgr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
Dr inż. Piotr Borowski, dr inż. Lesław Janowicz, prof. dr hab. Adam Kupczyk, dr inż. Michał Sikora, dr inż. Karol Tucki
Prof. dr hab. Grażyna Podolska
Mgr. inż. Radosław Dąbrowicz
Mgr inż. MAREK KACZANOWICZ
Prof. dr hab. Grażyna Podolska, mgr Marzena Mikos
Prof. dr hab. Bogdan Kościkdr Katarzyna Szmidt
Dr hab. inż. Paweł K. Bereś prof. nadzw.
Doc. dr hab. Marek Mrówczyński,inż. Henryk Wachowiak,mgr Grzegorz Pruszyński
Mgr inż. Małgorzata Pociejowska, dr hab. Marek Selwet
Doc. dr hab. Marek Korbas, dr inż. Agata Tekiela
Dr hab. ADAM KUPCZYK,mgr MARIA KUPCZYK
Prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
Mgr inż. Janusz Urbanowicz
Dr Katarzyna Boratyńska,prof. dr hab. Bogdan Klepacki
Mgr inż. Janusz Urbanowicz
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw. IOR-PIB
Dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. SGGW
Mgr inż. Bartosz Narolski,dr hab. Roman Prażak, prof. dr hab. Hanna Klikocka
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
Inż. Donata Kosicka, dr hab. Agnieszka Wolna-Murawka, Marta Trzeciak
Dr hab. Roman Prażak, mgr inż. Bartosz Narolski, prof. dr hab. Hanna Klikocka
Dr hab. JERZY KSIĘŻAK
Dr inż. Janusz Smagacz
Dr Przemysław Strażyński, dr Tomasz Klejdysz
Doc. dr hab. Marek Korbas,dr Joanna Horoszkiewicz-Janka,mgr Ewa Jajor
Dr hab. Krzysztof Domaradzki, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
Prof. dr hab. Elżbieta Jadwiga Szymańska
prof. dr hab. Jacek Szczawiński,dr Małgorzata Szczawińska
Dr inż. Magdalena Solan
Doc. dr hab. Janusz Igras, dr Jerzy Kopiński, dr Mariusz Matyka
Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Dr inż. Piotr Jałowiecki, dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
Doc. dr hab. JERZY KSIĘŻAK,dr JERZY KOPIŃSKI
Mgr inż. Bronisław Szembowski,dr inż. Wiesław Denisiuk
Dr Bogusława Jaśkiewicz
Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, dr Olga Doraczyńska, prof. dr hab. Henryk J. Czembor
Mgr inż. MAREK KACZANOWICZ
Prof. dr hab. Tadeusz Michalski, dr inż. Ireneusz Kowalik
Dr Katarzyna Karbowiak, dr inż. Anna Grontkowska
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Prof. dr hab. Jan Siekierski
Dr inż. Dariusz Czekalski, mgr inż. Maja Starko
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr hab. Robert Eckert, dr inż. Tadeusz Blicharski
Prof. dr hab.inż. Ryszard Dzięciołowski
Dr inż. Danuta Martyniak,dr hab. Grzegorz Żurek,mgr Marcin Martyniak
Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. nadzw. UTP
Dr inż. Arkadiusz Artyszak
Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, mgr Seweryn Frasiński
Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśkodr Magdalena Sławińska
Dr Anna Czubacka, prof. dr hab. Apoloniusz Berbeć, prof. dr hab. Teresa Doroszewska
dr hab. inż. Marek Gaworski prof. SGGW,dr inż. Michał Boćkowski
Dr inż. Renata Kieloch
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. SGGW
Mgr inż. Sławomir Wójcik
Prof. dr hab. Stefan Pruszyński,doc. dr hab. Marek Korbas
Dr inż. Wojciech Miąskowskidr inż. Krzysztof Nalepadr inż. Paweł Pietkiewicz
Dr hab. Krzysztof Kujawa
Dr Anna Podleśna
Mgr inż. Łukasz Siekaniec, dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. IOR
Dr inż. Ireneusz Kowalik, prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Dr Grzegorz Siebielec, dr Monika Skowrońska, dr Tomasz Stuczyński
Prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, dr hab. inż. Hubert Latała
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
Dr inż. Danuta Martyniak,dr hab. Grzegorz Żurek,mgr Marcin Martyniak
Dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW
Dr Grzegorz Siebielec, dr Monika Skowrońska, dr Tomasz Stuczyński
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Wywiad dr Michała Krysiaka (Bayer) z dr Mariolą Wrochną ze Szkoły Głównej Gopodarstwa Wiejskiego
Dr inż. Tomasz Rokicki, dr inż. Ludwik Wicki
Dr hab. Jerzy H. Czembor, prof. nzw. IHAR-PIB
Dr Andrzej Doroszewski, dr Jan Jadczyszyn, dr Jerzy Kozyra, dr Rafał Pudełko, dr hab. Tomasz Stuczyński – prof. Nadzw. Iung-pib, dr Katarzyna Mizak, mgr Artur Łopatka, mgr Piotr Koza
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
dr Jan Szymborski,mgr inż. Andrzej Boniecki
Dr hab. Józefa Kapsa, prof. nadzw. IHAR
Mgr inż. Anna Morales Villavicencio, prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Dr hab. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. IOR
Dr TAMARA JADCZYSZYN,mgr inż. PIOTR OCHAL
Inż. Adam Paradowski
Dr Bogusława Jaśkiewicz
Doc. dr hab. Felicyta Walczak
Mgr inż. Anna Maria Klepacka
Doc. dr hab. Krzysztof Domaradzki, mgr Renata Kieloch
Doc. dr hab. Krzysztof Domaradzki, mgr Renata Kieloch
dr Elżbieta Małuszyńska, dr Zbigniew Rybka
Prof. dr hab. Adam Dobrzański
Dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. nadzw.
Doc. dr hab. Jerzy Grabiński
Dr hab. Michał Pietrzak, mgr Joanna Baran, dr Mariusz Maciejczak
Dr inż. Ewa Strzelec, prof. dr hab. Roman Niżnikowski, dr inż. Krzysztof Głowacz, mgr inż. Grzegorz Czub, inż. Karol Szymański, inż. Agnieszka Pokrop, inż. Mateusz Szweda, mgr inż. Aleksandra Darkowska, inż. Maciej Miąsko
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Dr DARIUSZ CZEKALSKI
Prof. dr hab. Edward Majewski, dr inż. Piotr Sulewski, dr hab. Adam Wąs
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Dr hab. HELENA GAWROŃSKA, mgr ARKADIUSZ PRZYBYSZ,mgr MONIKA MAŁECKA-PRZYBYSZ,dr ADAM SŁOWIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Wójcicki
Mgr inż. Klaudia Staneta, mgr inż. Joanna Stasiak-Panek, prof. dr hab. Adam Kupczyk
Mgr inż. Kamila Rosiak
Dr inż. Magdalena Solan
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Wójcicki
Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Wiesław Oleszek
Doc. dr hab. JERZY KSIĘŻAK
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Prof. dr hab. Alojzy Skrobacki
Mgr inż. Monika Żurek,dr inż. Roman Warzecha
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Prof. dr hab. Adam Dobrzański
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień
Dr inż. Roman Warzecha, mgr inż. Monika Żurek
Dr Tomasz Lenartowicz
Dr inż. ARKADIUSZ ARTYSZAK
Dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW
Dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW, dr hab. inż. Jarosław Chlebowski
Prof. dr hab. inż. Hubert Waligóra, dr inż. Witold Skrzypczak
Doc. dr hab. Marek Korbas, dr inż. Joanna Horoszkiewiczjanka, mgr inż. Agnieszka Perek
Dr hab. Barbara Gołębiewska, mgr Natalia Sobczak
Dr Ireneusz Kowalik,prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Mgr Katarzyna Pado, dr inż. Paweł K. Bereś
Mgr inż. Agnieszka Bezat,mgr inż. Sebastian Jarzębowski
Prof. dr hab. Adam Kupczyk, dr Małgorzata Powałka
Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
Prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski
Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, inż. Magdalena Matusiak
Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr Roman Warzecha, prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Dr hab. ZDZISŁAW WYSZYŃSKI prof. nadzw.
Dr Katarzyna Boratyńska, mgr Bogusław Boratyński
Dr Małgorzata Natywa, mgr inż. Małgorzata Pociejowska, dr hab. Marek Selwet
Mgr inż. Agnieszka Cwynar,dr inż. Paweł K. Bereś
Dr inż. Paweł K. Bereś, mgr Sławomir Drzewiecki, dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. dr hab. Paweł Migula, dr Monika Tarnawska, mgr Joanna Guzik
Dr Beata Michalska-Klimczak,prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński
Dr inż. Paweł K. Bereś, mgr Tomasz Konefał
Instytut Ochrony Roślin
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, mgr Olga Olkowska
Prof. dr hab. Hubert Waligóra,mgr inż. Anna Weber
Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów SGGW
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Cena:
30,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka