Partnerzy

Wieś Jutra - Rośliny zbożowe 2(175)/2013

Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
Dr hab. Jerzy Grabiński
Mgr inż. Bartosz Narolski,dr hab. Roman Prażak, prof. dr hab. Hanna Klikocka
Dr hab. Roman Prażak, mgr inż. Bartosz Narolski, prof. dr hab. Hanna Klikocka
Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, dr Olga Doraczyńska, prof. dr hab. Henryk J. Czembor
Dr inż. Renata Kieloch
Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, inż. Magdalena Matusiak
Dr Małgorzata Natywa, mgr inż. Małgorzata Pociejowska, dr hab. Marek Selwet
Cena:
30,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka