Partnerzy

Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji - NOWOŚĆ!!!

Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji - NOWOŚĆ!!!
dr Joanna Rakowska

Publikacja stanowi studium metodyczno-statystyczne. W części wprowadzającej omówiono główne nurty interdyscyplinarnego dyskursu teoretycznego dotyczącego kwestii definiowania i delimitacji obszarów oraz przedstawiono uzasadnienie wagi opracowania i implementacji poprawnej, odpowiadającej realiom społeczno-ekonomicznym klasyfikacji obszarów. Część metodyczna przedstawia ewolucję i aktualne wersje klasyfikacji obszarów wykorzystywanych przez organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe krajów pozaeuropejskich, instytucje i kraje członkowskie Unii Europejskiej. Przykłady pozaeuropejskich rozwiązań metodycznych obejmują dorobek czterech krajów o znaczącym doświadczeniu w tej dziedzinie oraz dwóch krajów o specyficznych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych znajdujących swoje odzwierciedlenie w kryteriach definicyjnych. Analizę klasyfikacji obszarów stosowanych w Unii Europejskiej uzupełnia omówienie administracyjno-statystycznych narzędzi kategoryzacji obszarów, tj. klasyfikacji NUTS, LAU, NTS i TL . W części statystycznej omówiono konsekwencje zastosowania wybranych definicji i kryteriów delimitacji dla klasyfikacji obszarów w Polsce. Podsumowanie opracowania stanowi propozycja nowej koncepcji definicyjno-delimitacyjnej dla Polski.

Rok wydania: 2013
Oprawa: twarda
Stron: 156

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. STUDIUM METODYCZNE

1. KLASYFIKACJA OBSZARÓW WEDŁUG OECD – NARZĘDZIE GLOBALNE

2. PRZYKŁADY DEFINICJI I KRYTERIÓW DELIMITACJI OBSZARÓW W PAŃSTWACH POZAEUROPEJSKICH

3. KLASYFIKACJE I DELIMITACJA OBSZARÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

4. PODSUMOWANIE CZĘŚCI METODYCZNEJ

CZĘŚĆ II. STUDIUM STATYSTYCZNE

5. KONSEKWENCJE ZASTOSOWANIA ZRÓŻNICOWANYCH DEFINICJI I KRYTERIÓW DELIMITACJI DLA KLASYFIKACJI OBSZARÓW W POLSCE

6. PODSUMOWANIE CZĘŚCI STATYSTYCZNEJ

7. UWAGI KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA

Cena:
41,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka