Partnerzy

Wieś Jutra - Rozwój obszarów wiejskich 11-12(172-173)/2012

dr inż. Małgorzata Gotowska,dr inż. Anna Jakubczak
Dr inż. Joanna Bereżnicka
Dr Marcin Wysokiński, mgr Mariusz Dziwulski
Dr Katarzyna Boratyńska,prof. dr hab. Bogdan Klepacki
Dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. SGGW
Dr hab. Barbara Gołębiewska, mgr Natalia Sobczak
Prof. dr hab. Adam Kupczyk, dr Małgorzata Powałka
Instytut Ochrony Roślin
Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów SGGW
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Cena:
20,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka