Partnerzy

Wieś Jutra - Rośliny oleiste 5-6(166-167)/2012

Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr hab. Marek Korbas prof. nadzw. IOR-PIB, dr Ewa Jajor
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
Prof. dr hab. Jerzy Księżak, mgr inż. Jolanta Kaźmierczak
Mgr inż. Małgorzata Pociejowska, dr hab. Marek Selwet
Dr Anna Czubacka, prof. dr hab. Apoloniusz Berbeć, prof. dr hab. Teresa Doroszewska
Cena:
20,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka