Partnerzy

Produkcja i rynek ziemniaka

Produkcja i rynek ziemniaka
red. nauk. dr Jacek Chotkowski

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie produkcji i rynku ziemniaka. Omówiono zagadnienia dotyczące rynku ziemniaka oraz charakteryzowano zarejestrowane w Polsce odmiany pod względem podstawowych cech gospodarczych, biologicznych i agrotechnicznych. Przedstawiono zalecenia technologiczne: produkcji nasiennej, uprawy na najwcześniejszy zbiór, nowoczesnej uprawy ziemniaków jadalnych i przemysłowych, uprawy ekologicznej. Opisano metody ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami. Zaprezentowano elementy technologii i organizacji prawidłowego przechowywania ziemniaków.  Książka adresowana jest do producentów ziemniaków różnych kierunków użytkowania, przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych i nasiennych, firm zaopatrzenia rolnictwa, pracowników służb doradczych i nasiennych, służb surowcowych przedsiębiorstw obrotu i przetwórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką branży ziemniaka.

Rok wydania: 2012
Oprawa: twarda
Stron: 343

SPIS TREŚCI

„PRODUKCJA I RYNEK ZIEMNIAKA”1. Międzynarodowy rynek a eksport ziemniaków z Polski2. Czynniki kształtujące koszty i opłacalność w produkcji ziemniaka3. Funkcjonowanie rynku i marketing w produkcji ziemniaka4. Genetyczne podstawy postępu biologicznego w produkcji ziemniaka5. Wykorzystanie biochemicznych i molekularnych metod w diagnostyce patogenów oraz identyfikacji jednorodności odmianowej ziemniaka6. Fizjologiczne uwarunkowania potencjału plonotwórczego sadzeniaków tradycyjnych i minibulw7. Kierunki w hodowli nowych odmian ziemniaka8. Kryteria doboru odmian ziemniaka do produkcji i użytkowania9. Produkcja nasienna ziemniaka10. Ochrona plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem11. Ochrona ziemniaka przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi12. Stonka ziemniaczana (leptonotarsa decemlineata say)13. Ochrona ziemniaka przed szkodnikami glebowymi14. Ochrona ziemniaka przed organizmami kwarantannowymi15. Przygotowanie stanowiska i nawożenie ziemniaka16. Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie w aspekcie kształtowania optymalnej architektury łanu17. Nawadnianie ziemniaków18. Mechanizacja w technologii produkcji ziemniaka na plantacjach małych i dużych19. Produkcja na najwcześniejszy zbiór20. Integrowana produkcja ziemniaka jadalnego wysokiej jakości21. Zastosowania rolnictwa precyzyjnego w uprawie ziemniaka22. Technologia wysokich plonów ziemniaka na cele energetyczne i paszowe o obniżonych kosztach23. Ekologiczne metody uprawy ziemniaka24. Technologia przechowywania oraz ograniczenie strat ilościowych i jakościowych podczas przechowywania25. Organizacja bazy przechowalniczej i budowa przechowalni ziemniaka26. Przygotowanie bulw ziemniaka do przechowywania, sprzedaży i transportu27. Ziemniak – surowiec do produkcji żywności wygodnej i minimalnie przetworzonej28. Uwarunkowania jakości spożywczych przetworów smażonych

Cena:
50,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka