Partnerzy

Wieś Jutra - Zboża 3-4(164-165)/2012

Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr inż. Wiesław Łopaciuk
Mgr Andrzej Najewski,mgr Anna Skrzypek,mgr Joanna Szarzyńska,mgr Piotr Tokarski
Dr hab. Jerzy H. Czembor, prof. nzw. IHAR-PIB
Dr inż. Roman Warzecha, mgr inż. Monika Żurek
Prof. dr hab. inż. Hubert Waligóra, dr inż. Witold Skrzypczak
Mgr Katarzyna Pado, dr inż. Paweł K. Bereś
Dr inż. Paweł K. Bereś, mgr Tomasz Konefał
Dr inż. Paweł K. Bereś, mgr Sławomir Drzewiecki, dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. dr hab. Paweł Migula, dr Monika Tarnawska, mgr Joanna Guzik
Cena:
20,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka