Partnerzy

Roczniki geomatyki (Annals of geomatics)

Rocznik Geomatyki

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) publikuje periodyk naukowy pt. „Roczniki Geomatyki” (Annals of Geomatics), który ukazuje się począwszy od roku 2003. Wydawcą jest Wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o. o. W latach 2003-2007 ukazały się 22 zeszyty o łącznej objętości 3980 stron. Zakres tematyczny periodyku, zgodnie z nazwą, obejmuje geomatykę jako dyscyplinę integrującą wysoce zinformatyzowane metody i technologie pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania geoinformacji, występujące w geodezji i kartografii, w fotogrametrii i teledetekcji oraz w GIS i GPS. Jest to tematyka interdyscyplinarna, w pełni aktualna, powiązana z geoinformatyką, stosowana w wielu dziedzinach nauki i techniki oraz dotycząca rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W ostatnim czasie pozostaje ona pod wpływem globalnych, europejskich i krajowych tendencji tworzenia infrastruktur danych przestrzennych. Więcej informacji o „Rocznikach Geomatyki” znajdują się w witrynie PTIP http://www.ptip.org.pl/, w działach: ROCZNIKI (informacje ogólne), REPOZYTORIUM (pełne teksty artykułów), ZASOBY (informacje o poszczególnych zeszytach i możliwości ich zakupu).

Najnowsza książka