Partnerzy

Odporność owadów na insektycydy

Odporność owadów na insektycydy
prof. dr hab. Henryk Malinowski

Książka składa się z 9 rozdziałów, w których uwzględniono charakterystykę owadów szkodliwych, mechanizmy działania ważniejszych grup stosowanych insektycydów, mechanizm powstawania odporności na insektycydy u owadów, fizjologiczne, biologiczne, behawioralne i genetyczne mechanizmy odporności oraz metody wykrywania i przeciwdziałania temu zjawisku. Z książki mogą korzystać pracownicy naukowi i akademiccy zajmujący się ochroną roślin oraz osoby organizujące ochronę roślin rolniczych, ogrodniczych i ochronę lasu. Książka może być wykorzystana przez studentów i doktorantów wydziałów rolniczych, ogrodniczych i leśnych, a także przez biologów i specjalistów w zakresie ochrony środowiska.

Rok wydania: 2003
Oprawa: twarda
Stron: 211

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI I. Owady, ich znaczenie w przyrodzie, życiu człowieka i jego działalności gospodarczej II. Przegląd ważniejszych grup insektycydów i mechanizmy ich działania na tkankę docelową owadów III. Powstawanie odporności na insektycydy w populacjach owadów IV. Fizjologiczne/biochemiczne mechanizmy odporności owadów na insektycydy chemiczne V. Behawioralna odporność owadów na insektycydy VI. Genetyczne mechanizmy odporności owadów na insektycydy chemiczne VII. Wykrywanie odporności na insektycydy u owadów VIII.Przeciwdziałanie rozwojowi odporności na insektycydychemiczne w populacjach owadów IX. Odporność owadów na insektycydy biologiczne zawierające toksyny bacillus thuringiensis

Cena:
65,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka