Partnerzy

Roczniki Nauk Rolniczych Seria G - Ekonomika Rolnictwa

Wydawnictwo ciągłe w języku polskim Komitetu Ekonomiki Rolnictwa.Roczniki zawierają zagadnienia związane z rozwojem polskiego rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich; integracją rolnictwa polskiego z Unią Europejską, wyzwania stojące przed rolnictwem na progu XXI wieku związane z polityką regionalną, rozwojem spółdzielczości, oceną sytuacji produkcyjno-dochodowych w rolnictwie, analizą handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi.

Najnowsza książka