Partnerzy

Instytucjonalizacja rynku rolnego w Polsce

Instytucjonalizacja rynku rolnego w Polsce
dr Marian Zalesko

W ostatnim okresie obserwuje się wzrost zainteresowania znaczeniem instytucji w funkcjonowaniu gospodarki, zarówno wśród ekonomistów z krajów wysoko rozwiniętych, jak też w Polsce. W naszym kraju ma ono jednak charakter przyczynkowy, nieadekwatny do wagi problemu, o czym świadczy wąski zakres literatury odnoszący się do zagadnień instytucjonalnych w gospodarce rolnej. Stąd też podjęto próbę usystematyzowania problematyki dotyczącej instytucjonalizacji rynku rolnego w Polsce.W opracowaniu ukazano zmiany, jakie dokonały się w ubiegłej dekadzie i na początku obecnej oraz wskazano na przemiany, jakie są niezbędne na rynku rolnym, by polskie rolnictwo stało się bardziej efektywne i konkurencyjne w stosunku do sektora rolnego pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dokonano również przeglądu barier adaptacji instytucjonalnej rynku rolnego w Polsce. Analizą objęto lata 1991-2004. Okresem wyjściowym stał się rok 1991, ze względu na to, że od tego momentu rozpoczęto kreowanie nowej polityki rolnej. Uwidoczniły się wówczas pierwsze przejawy regulacji rynku rolnego.Przyjęto, że instytucjonalizacja jest procesem budowy instytucji rynku rolnego, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania we współczesnej gospodarce rynkowej. Instytucjonalizacja jest obecnie ważnym sposobem utrwalania wszelkich rodzajów relacji społecznych. Towarzyszy rozbudowie stosunków międzynarodowych i nabiera coraz większego znaczenia wraz z ich rozwojem. Z tego względu instytucjonalizacja posiadała szczególną wartość w minionych latach transformacji gospodarki polskiej, które stały się jednocześnie etapem przygotowań naszego kraju do członkostwa w Unii Europejskiej.

Rok wydania: 2006
Oprawa: miękka
Stron: 136

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU ROLNEGO

1. Definiowanie rynku

2. Specyfika rynku rolnego

3. Interwencja państwa na rynku rolnym

4. Rynek rolny a konkurencyjność

5. Rola instytucji na rynku rolnym

6. Ewolucja struktur agrobiznesu

ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI RYNKU ROLNEGO W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UNII EUROPEJSKIEJ

1. Ewolucja funkcjonowania rynku rolnego w krajach wysoko rozwiniętych w warunkach integracji gospodarczej

2. Proces instytucjonalizacji rynku rolnego w krajach Unii Europejskiej

3. Ramy instytucjonalne rynku rolnego w Unii Europejskiej

4. Instytucje rynku rolnego w innych krajach wysoko rozwiniętych

ROZDZIAŁ III. EWOLUCJA STRUKTUR I FUNKCJONOWANIA RYNKU ROLNEGO W POLSCE

1. Rynek rolny w gospodarce centralnie planowanej

2. Transformacja rynku rolnego

3. Etapy rozwoju sektora rolnego w latach 1991-2004

4. Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania zmiany efektywności gospodarowania w sektorze rolnym

ROZDZIAŁ IV. PROCESY INSTYTUCJONALIZACJI RYNKU ROLNEGO W POLSCE W LATACH 1991-2004

1. Instytucje rynku rolnego w Polsce

2. Giełda towarowa i rynek hurtowy jako element otoczenia rolnictwa

3. Informacja rynkowa jako czynnik rozwoju rynku rolnego

4. Przygotowania sektora rolnego w Polsce do procesu integracji z Unią Europejską w sferze instytucjonalnej

Najnowsza książka