Partnerzy

Produkcja i rynek zbóż

Produkcja i rynek zbóż
pod redakcją prof. dr hab. Jacka Rozbickiego

Książka składa się z czterech części: rynek zbóż w Polsce i w UE, standaryzacja i systemy zarządzania jakością płodów rolnych, technologia produkcji i przechowalnictwa oraz ekonomika produkcji. Omówiono w niej między innymi organizację rynku, w tym skup interwencyjny, standardy jakościowe i zarządzanie jakością ziarna oraz przewidywane zmiany na rynku zbóż (między innymi prognozy cen) na najbliższe 2-3 lata. W części obejmującej technologię uprawy i zbioru, w przystępny sposób przedstawiono aktualne podejście w zakresie: uprawy gleby, przygotowania planu nawozowego, kompleksowej ochrony zbóż oraz zbioru, magazynowania i ochrony przechowywanego ziarna. Zespół autorski stanowi 25 autorów. Są to wybitni specjaliści, pracownicy uczelni, instytutów branżowych i centralnych jednostek badawczych i kontrolujących, agencji rządowych oraz innych jednostek związanych z szeroko pojętym agrobiznesem. Książka adresowana jest do: producentów zbóż, liderów i członków grup producenckich, pracowników ODR i doradców rolniczych, służb państwowych i administracyjnych, pracowników zakładów przetwórstwa zbożowego, a także pracowników naukowych i studentów kierunków: rolnictwo, ekonomia i towaroznawstwo.

Rok wydania: 2002
Oprawa: miękka
Stron:

SPIS TREŚCI

Najnowsza książka