Partnerzy

Procesy dostosowawcze producji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską

Procesy dostosowawcze producji roślinnej w Polsce w kontekście integracji  z Unią Europejską

Podstawowym celem zaprezentowanych w książce materiałów było przedstawienie stanu produkcji roślinnej w Polsce, tendencji jej zmian w organizacji, technologii produkcji, wyników produkcyjnych, roli postępu biologicznego, polityki rolnej i regulacji prawnych, rozwoju najnowszych tendencji w rolnictwie (np. rolnictwo ekologiczne i pokrewne). W każdej części tej książki rozważania przeprowadzone są na tle sytuacji w rolnictwie krajów UE. Książka może być przydatna w praktyce, zarówno na poziomie makroekonomicznym (w kreowaniu polityki rolnej) jak też mikroekonomicznym, w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi i jednostek z ich otoczenia. Może być wykorzystana w dydaktyce na poziomie szkolnictwa wyższego i średniego, a także w doradztwie rolniczym, instytucjach samorządowych i związkach producentów.

Rok wydania: 2002
Oprawa: miękka
Stron:

SPIS TREŚCI

Wstęp Gospodarcze znaczenie produkcji roślinnej - zagadnienia wstępne - Bogdan Klepacki

Rozdz. 1. Ewolucja wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w zakresie produkcji roślinnej - Marta Błąd

Rozdz. 2. Organizacja produkcji roślinnej - Anna Grontkowska

Rozdz. 3. Poziom produkcji roślinnej i jej rozdysponowanie w Polsce i w krajach uE - Barbara Gołębiewska

Rozdz. 4. Rynek środków produkcji dla produkcji roślinnej - Jan Pawlak

Rozdz. 5. Technologie produkcji roślinnej - Bogdan Klepacki, Elżbieta Szymańska

Rozdz. 6. Stan i możliwości poprawy opłacalności produkcji roślinnej w Polsce - Sylwester Kowalczyk, Anna Grontkowska

Rozdz. 7. Produkcja ogrodnicza - poziom i uwarunkowania rozwoju - Maria Ochał

Rozdz. 8. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej - znaczenie, tempo, formy kreowania i upowszechniania - Ludwik Wicki

Rozdz. 9. Produkcja ekologiczna - pojęcie, zasady, rozwój - Henryk Runowski

Rozdz. 10. Organizacja rynku produktów roślinnych w Polsce i Unii Europejskiej - Bolesław Iwan

Rozdz. 11. Standaryzacja i systemy jakości na rynkach produktów roślinnych w Polsce i Unii Europejskiej - Jarosław Gołębiewski

Rozdz. 12. Doradztwo rolnicze w produkcji roślinnej - Andrzej Piotr Wiatrak

Rozdz. 13. Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych na cele z produkcją żywności niezwiązane - Piotr Gradziuk, Zygmunt Wojtaszek

Rozdz. 14. Kształtowanie rozłogu gospodarstw jako podstawa produkcji roślinnej - Urszula Kuśmierz-Gozdalik

Rozdz. 15. Handel zagraniczny produktami roślinnymi w latach 1990-2000 - Elżbieta M. Kacperska

Rozdz. 16. Problemy dostosowania produkcji roślinnej w Polsce do standardów Unii Europejskiej - próba syntezy - Bogdan Klepacki

Najnowsza książka