Partnerzy

RZEŹNIE, ZAKŁADY ROZBIORU, CHŁODNIE SKŁADOWE I PRZETWÓRNIE MIĘSA. Przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywy Rady 64/433 i 77/99). Przepisy polskie, interpretacja, komentarz

RZEŹNIE, ZAKŁADY ROZBIORU, CHŁODNIE SKŁADOWE I PRZETWÓRNIE MIĘSA. Przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywy Rady 64/433 i 77/99). Przepisy polskie, interpretacja, komentarz
dr Jan Z. Szymborski

Książka adresowana jest do organów Inspekcji Weterynaryjnej, producentów, myśliwych i projektantów z nadzieją, że opracowanie to przyczyni się do lepszego zaznajomienia z wykładnią obowiązujących przepisów, ich jednolitego zrozumienia, interpretacji i wdrażania. Książka zawiera rozdziały obejmujące: wymagania dla rzeźni, zakładów, rozbioru mięsa i chłodni składowych (m.in.: szczegółowe i specjalne warunki dla zatwierdzenia zakładów, rzeźni, higiena personelu, pomieszczeń, urządzeń, higiena obróbki, rozbioru i operowania, badań pośmiertnych, kontrola zdrowotnej nad rozbiorem, znakowanie, świadectwa zdrowia, magazynowanie i transport), wymagania ogólne dla przetwórni mięsa, wymagania szczegółowe dla przetworów mięsnych. Książka zawiera także rozdziały poświęcone m.in. ochronie zwierząt przed i w czasie uboju, zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), zasady nadzoru właścicielskiego.

Rok wydania: 2002
Oprawa: twarda
Stron: 189

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. Wymagania dla rzeźni, zakładów (oddziałów) rozbioru mięsa i chłodni składowych

Załącznik I

    Wymagania ogólne, warunkujące zatwierdzanie zakładów (rozdział I)

    Szczegółowe warunki dla zatwierdzania rzeźni (rozdział II)

    Specjalne warunki dla zatwierdzania zakładów rozbioru (rozdział III)

    Specjalne warunki do zatwierdzenia chłodni składowych (rozdział IV)

    Higiena personelu, pomieszczeń i urządzeń w zakładach (rozdział V)

    Higiena uboju, rozbioru i operowania mięsem (rozdział VII)

    Wymagania dla mięsa przeznaczonego do rozbioru (rozdział IX)

    Kontrola zdrowotna elementów mięsnych i mięsa składowanego (rozdział X)

    Znakowanie (rozdział XI)

    Umieszczanie świeżego mięsa w opakowaniach bezpośrednich i pośrednich (rozdział XII)

    Magazynowanie (rozdział XIV)

    Transport (rozdział XV)

Załącznik II

    Wymagania ogólne dla zatwierdzania zakładów o małej zdolności produkcyjnej (rozdział I)

    Szczegółowe warunki do zatwierdzania rzeźni o małej zdolności ubojowej (rozdział II)

Część II

Załącznik A. Wymagania ogólne, warunkujące zatwierdzanie przetwórni mięsa

    Wymagania ogólne (rozdział I)

    Ogólne wymagania higieniczne (rozdział II)

Załącznik B. Szczegółowe wymagania dla przetworów mięsnych

    Wymagania szczegółowe, warunkujące zatwierdzanie zakładów wytwarzających przetwory mięsne (rozdział I)

    Szczegółowe wymagania higieniczne dla zakładów wytwarzających przetwory mięsne (rozdział II)

    Wymagania dla surowców używanych do wytwarzania przetworów mięsnych (rozdział III)

    Nadzór nad produkcją (rozdział IV)

    Umieszczanie produktów w opakowaniach bezpośrednich i pośrednich oraz etykietowanie (rozdział V)

    Znakowanie (rozdział VI)

    Magazynowanie i transport (rozdział VII)

    Szczegółowe warunki dla pasteryzowanych i sterylizowanych produktów w hermetycznie zamykanych pojemnikach (rozdział VIII)

    Wymagania szczegółowe dla dań na bazie mięsa (rozdział IX)

Załącznik C. Szczegółowe standardy higieniczne dla wytwarzania innych przetworów pochodzenia zwierzęcego

    Wymagania ogólne (rozdział I)

    Wymagania szczegółowe dla przetwarzanych tłuszczów zwierzęcych, skwarek i artykułów ubocznych (rozdział II)

    Wymagania szczegółowe dla żołądków, pęcherzy i jelit (rozdział III)

    Szczegółowe warunki weterynaryjne dla przetwórni mięsa o małej zdolności produkcyjnej (rozdział IV)

Część III. Ochrona zwierząt przed i w czasie uboju

    Konstrukcja i układ technologiczny rzeźni w aspekcie ochrony zwierząt

    Zasady ochrony zwierząt w rzeźniach

Część IV. Zasady dobrej praktyki produkcyjnej (gmp) w zakładach produkujących konserwy w opakowaniach blaszanych

Część V. Znaczenie chlorowania wody w zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Część VI. Zasady nadzoru

    Obowiązujące przepisy

    Czynniki wpływające na jakość zdrowotną środków spożywczych

    Obowiązki zakładów w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarnego

Najnowsza książka