Partnerzy

RZEŹNIE DROBIU, ZAKŁADY ROZBIORU, CHŁODNIE SKŁADOWE. UBÓJ STRUSI.Przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywa 71/118). Przepisy polskie, komentarz

RZEŹNIE DROBIU, ZAKŁADY ROZBIORU, CHŁODNIE SKŁADOWE. UBÓJ STRUSI.Przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywa 71/118). Przepisy polskie, komentarz
dr Jan Z. Szymborski

Książki dr Jana Z. Szymborskiego zawierają wymagania Unii Europejskiej dotyczące rzeźni, zakładów rozbioru i chłodni składowych, czynności produkcyjnych oraz ubój strusi. Poszczególne dyrektywy i interpretacje opatrzone są komentarzem Autora, w którym uwzględnione są przepisy weterynaryjne polskie i innych państw. Książki adresowane są przede wszystkim do powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynaryjnych, pracowników zakładów mięsnych i projektantów tych zakładów, a także polecamy ją pracownikom Stacji Weterynaryjno-Epidemiologicznych oraz pracownikom i studentom wydziałów weterynarii. Dr Jan Z. Szymborski jest wieloletnim pracownikiem Głównego Inspektoratu Weterynarii, doświadczonym praktykiem i uznanym w środowisku zawodowym specjalistą w zakresie przepisów unijnych dotyczących rzeźni, zakładów rozbioru, chłodni składowych i przetwórni mięsa.

Rok wydania: 2002
Oprawa: twarda
Stron: 135

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. Wymagania dla rzeźni, zakładów (oddziałów) rozbioru mięsa i chłodni składowych

    Wymagania ogólne, warunkujące zatwierdzenie zakładów (rozdział I)

    Szczegółowe warunki dla zatwierdzenia rzeźni (rozdział II)

    Specjalne warunki dla zatwierdzania zakładów rozbioru (rozdział III)

    Specjalne warunki do zatwierdzenia chłodni składowych (rozdział IV)

    Higiena personelu, pomieszczeń i urządzeń w zakładach (rozdział V)

    Badanie przedubojowe (rozdział VI)

    Wymagania higieniczne dla uboju i operowania świeżym mięsem (rozdział VII)

    Badanie poubojowe (rozdział VIII)

    Ocena dokonywana przez urzędowego lekarza weterynarii w wyniku badania poubojowego (rozdział IX)

    Wymagania dla mięsa przeznaczonego do rozbioru (rozdział X)

    Kontrola zdrowotna elementów mięsnych i mięsa składowego (rozdział XI)

    Znakowanie (rozdział XII)

    Magazynowanie (rozdział XIII)

    Umieszczanie świeżego mięsa w opakowaniach bezpośrednich i pośrednich (rozdział XIV)

    Transport (rozdział XV)

CZĘŚĆ II. Ubój strusi

CZĘŚĆ III. Ochrona drobiu przed i w czasie uboju

CZĘŚĆ VI. Zasady nadzoru właścicielskiego

    Czynniki wpływające na jakość zdrowotną środków spożywczych

    Obowiązki zakładów w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarnego

Najnowsza książka