Partnerzy

Technologia produkcji rzepaku

Technologia produkcji rzepaku
pod redakcją prof. Dr hab. C. Muśnickiego, prof. dr hab. I. Bartkowiak-Brody, doc. dr m. Mrówczyńskiego

Książka ta jest przeznaczona dla rolników uprawiających rzepak, doradców rolniczych, a także dla uczniów szkół rolniczych i studentów oraz wszystkich pogłębiających wiedzę w zakresie technologii produkcji tej rośliny. Książkę opracował zespół 34 czołowych specjalistów z różnych ośrodków naukowych. Wielość autorów powoduje brak pełnej spójności opracowania, powala jednak poznać poglądy różnych specjalistów. Zasadnicza część książki składająca się z 19-tu rozdziałów poświęcona jest takim zagadnieniom jak: produkcja rzepaku w Polsce i świecie, znaczenie oleju rzepakowego w żywieniu człowieka oraz produktów przerobu rzepaku jako paszy, możliwości wykorzystania surowców pozyskiwanych z rzepaku na cele nieżywnościowe, biologia rozwoju rośliny i jego zaburzenia, hodowla, nasiennictwo, odmiany, wymagania klimatyczne, glebowe, potrzeby pokarmowe i nawozowe, sposoby przygotowania roli pod zasiew, siew, integrowana ochrona przed agrofagami, technika w uprawie i ochronie, zbiór, przechowywanie surowca i przerób, ekonomika i efektywność energetyczna produkcji rzepaku. Uzupełnienie zasadniczej części książki stanowią opracowania dotyczące obecnego stanu hodowli rzepaku w Polsce oraz informacje o istniejącej obsłudze plantatorów rzepaku.Szerokie możliwości wykorzystania tej książki wynikają z faktu, że autorzy nie ograniczyli się do podania informacji dotyczących tylko praktyki rolniczej, ale także przedstawili naukowe uzasadnienie konieczności stosowania określonych technologii.

Rok wydania: 2005
Oprawa: miękka
Stron: 203

SPIS TREŚCI

1. Produkcja Rzepaku w Polsce i na Świecie

2. Rzepak jako surowiec dla przemysłu olejarskiego

3. Olej rzepakowy w żywieniu człowieka

4. Rzepak w Żywieniu Zwierząt

5. Nieżywnościowe Wykorzystanie Rzepaku

6. Rozwój Rzepaku

7. Kierunki hodowli i nasiennictwa

8. Zasady oceny odmian i ich wartość gospodarcza

9. Wymagania klimatyczne i glebowe oraz dobór stanowiska

10. Potrzeby pokarmowe i nawożenie

11. Uprawa roli i siew rzepaku

12. Integrowana ochrona przed agrofagami

13. Ochrona entomofauny pożytecznej na plantacjach

14. Technika w uprawie roli i roślin

15. Technika w ochronie roślin

16. Technologia zbioru

17. Przechowywanie surowca

18. Efektywność energetyczna produkcji rzepaku

19. Kalkulacja kosztów i opłacalności produkcji

20. Organizacja kontarktacji i skupu surowca

21. Pomoc arimr dla producentów rzepaku

22. Krajowe zrzeszenie producentów rzepaku (kzpr)

Najnowsza książka