Partnerzy

Technologia produkcji buraka cukrowego

Technologia produkcji buraka cukrowego
pod redakcją prof. dr hab. Danieli Ostrowskiej i dr inż. Arkadiusza Artyszaka

Książka obejmuje 22 rozdziały, traktujące o aktualnych problemach w tej najważniejszej gałęzi rolnictwa. Omówiono produkcję cukru w Polsce i UE, następstwa planów reformy rynku cukru dla Polski, wartość gospodarczą odmian buraka cukrowego, ważniejsze czynniki agro- i ekotechniki rzutujące na wysokość plonu i jego jakość, występujące agrofagi i ich zwalczanie, aspekty ekonomiczne produkcji, doradztwo w zakresie odbioru surowca oraz rolę Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i Związku Producentów Cukru w nowej rzeczywistości rynkowej, a także formy pomocy ARiMR dla plantatorów buraka cukrowego. Na końcu książki zamieszczono adresy Stacji Chemiczno-Rolniczych, Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz tabele do przeliczania dawek czystego składnika pokarmowego na dawki nawozów mineralnych różnych form składników pokarmowych oraz zapotrzebowanie na materiał siewny.

Rok wydania: 2005
Oprawa:
Stron: 185

SPIS TREŚCI

1. Produkcja cukru w Polsce na tle unii europejskiej2. Następstwa planów reformy rynku cukru dla Polski3. Wartość gospodarcza odmian buraka cukrowego4. Jakość nasion buraka cukrowego5. Czynniki warunkujące jakość korzeni buraka cukrowego6. Deszczowanie buraka cukrowego7. Potrzeby pokarmowe, zasady i techniki nawożenia buraka cukrowego8. Klucz do oznaczania stadiów rozwojowych buraka9. Nawożenie buraka cukrowego nawozami organicznymi10. Wycena efektywności ekonomicznej nawożenia organicznego i azotem w produkcji buraka cukrowego11. Integrowana ochrona buraka cukrowego i pastewnego przed szkodnikami12. Najważniejsze choroby buraka cukrowego i ich zwalczanie13. Ochrona buraka cukrowego przed chwastami14. Łączne stosowanie agrochemikaliów w uprawie buraka cukrowego15. Ekonomiczne aspekty produkcji buraka cukrowego16. Nowoczesna technika w uprawie buraka cukrowego17. Wartość pokarmowa i wykorzystanie produktów ubocznych przerobu buraka w żywieniu zwierząt18. Rola Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w nowej rzeczywistości rynku19. Związek Producentów Cukru w Polsce - o sobie i reformie regulacji unijnego rynku cukru20. Nowe aspekty doradztwa w uprawie buraka cukrowego w rejonie działania cukrowni grupy Südzucker Polska21. Organizacja odbioru surowca w cukrowniach koncernu Nordzucker w Polsce22. Pomoc ARiMR dla producentów buraka cukrowego

Najnowsza książka