Partnerzy

Biopaliwa

Biopaliwa

Książka składa się z sześciu części: uwarunkowania polityki energetycznej w XXI wieku, charakterystyka odnawialnych źródeł energii, zasoby energetyczne biomasy i ich rozmieszczenie w Polsce, wieloletnie rośliny energetyczne, technologie konwersji biomasy na cele energetyczne oraz źródła finansowania. Potrzebę stworzenia tego rodzaju opracowania zgłaszali wielokrotnie uczestnicy różnych konferencji, seminariów i szkoleń, dotyczących praktycznych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Autorami książki są wybitni specjaliści z różnych ośrodków naukowych, a także z praktyki gospodarczej. Z uwagi na "nowość" tematyki odnawialnych źródeł energii jest ona jedną z pierwszych książek na rynku wydawniczym ujmujących w sposób całościowy zagadnienie. Polecamy ją: szczególnienprikom ODR, liderom grup producenckich, działaczom gospodarczym oraz dużym producentom rolnym.

Rok wydania: 2002
Oprawa: miękka
Stron: 158

SPIS TREŚCI

1. UWARUNKOWANIA POLITYKI ENERGETYCZNEJ W XXI WIEKU

2. CHARAKTERYSTYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

    2.1 Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej

    2.2 Energia słoneczna

    2.3 Energia wiatru

    2.4 Energia wodna

    2.5 Energia geotermalna

    2.6 Energia biomasy

3. ZASOBY ENERGETYCZNE BIOMASY I ICH ROZMIESZCZENIE

    3.1 Drewno

    3.2 Słoma

    3.3 Rośliny oleiste

    3.4 Surowce do produkcji alkoholu

    3.5 Biogaz

4. WIELOLETNIE ROŚLINY ENERGETYCZNE

    4.1 Wierzba (wiklina wiciowa)

    4.2 Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita R.)

    4.3 Topinambur (Helianthus tuberosus)

    4.4 Trawy wieloletnie

5. TECHNOLOGIE KONWERSJI BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE - PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

    5.1 Drewno

    5.2 Słoma

    5.3 Biopaliwa płynne

    5.4 Biogaz

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

    6.1 Dotacje i kredyty

    6.2 Finansowanie przez trzecią stronę

Najnowsza książka