Partnerzy

Nasiona, rośliny uprawne, chwasty

Nasiona, rośliny uprawne, chwasty
Dr Elżbieta Małuszyńska, dr Zbigniew Rybka

Jest to pierwsze wydanie unikalnej i bogato ilustrowanej, od dawna zapowiadanej publikacji. W książce uwzględniono gatunki roślin, których materiał siewny podlega obowiązkowi kontroli (np. owies) oraz gatunki, których materiał siewny znajduje się w obrocie w Polsce, albo są na liście gatunków podlegających kontroli w UE. Zamieszczono opisy i zdjęcia wybranych nasion gatunków zapomnianych, mających obecnie szansę powrotu ze względu na działania związane z zachowaniem różnorodności biologicznej. W rozdziale dotyczącym nasion roślin uprawnych wydzielono podrozdział nasiona powlekane. W rozdziale dotyczącym nasion chwastów wydzielono podrozdział nasiona zastrzeżone w materiale siewnym, gdzie zamieszczono wszystkie gatunki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzeżone w kwalifikowanym materiale siewnym. Umieszczono opisy i zdjęcia nasion kilkudziesięciu chwastów występujących w uprawach polowych.Gatunki zostały uporządkowane alfabetycznie według łacińskich nazw rodzin. Podano obowiązujące nazewnictwo rodzin oraz nazwy poprzednie. Zamieszczono także obecnie stosowane polskie nazwy rodzin oraz dawne nazewnictwo, gdyż wiele osób nadal używa starych nazw. Gatunki w danej rodzinie uszeregowano alfabetycznie według łacińskich nazw. W nawiasach podano odpowiedniki nazw, polskich i łacińskich. Obok zdjęcia, na którym przedstawiono jednostki nasienne w powiększeniu, zamieszczono, wraz z podziałką milimetrową w polu o wymiarach 20 x 20 mm lub większym, szkic odpowiadający naturalnej wielkości nasion lub owoców.

Rok wydania: 2008
Oprawa: twarda
Stron: 128

SPIS TREŚCI

Najnowsza książka