Partnerzy

Pozyskiwanie, obróbka i obrót dziczyzną. Przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 92/45). Przepisy polskie. Komentarz

Pozyskiwanie, obróbka i obrót dziczyzną. Przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 92/45). Przepisy polskie. Komentarz
dr Jan Z. Szymborski

Książka adresowana jest do organów Inspekcji Weterynaryjnej, producentów, myśliwych i projektantów z nadzieją, że opracowanie to przyczyni się do lepszego zaznajomienia z wykładnią obowiązujących przepisów, ich jednolitego zrozumienia, interpretacji i wdrażania. Książka zawiera rozdziały obejmujące: uwagi ogólne, postanowienia dotyczące importu do Wspólnoty, załączniki dotyczące m.in.: higieny personelu, pomieszczeń, urządzeń, higieny obróbki, rozbioru i operowania, badań pośmiertnych, kontroli zdrowotnej nad rozbiorem, znakowania, świadectwa zdrowia, magazynowania i transportu.

Rok wydania: 2003
Oprawa: twarda
Stron: 123

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. Uwagi ogólne

CZĘŚĆ II. Postanowienia dotyczące importu do Wspólnoty

CZĘŚĆ III. Załącznik

    Wymagania ogólne, warunkujące zatwierdzanie zakładów (rozdział i)

    Higiena personelu, pomieszczeń i urządzeń w zakładach (rozdział ii)

    Higiena obróbki, rozbioru i operowania dziczyzną (rozdział iii)

    Wymagania dla dziczyzny przeznaczonej do rozbioru (rozdział iv)

    Badanie pośmiertne (post mortem) (rozdział v)

    Kontrola zdrowotna nad rozbiorem i składowaniem dziczyzny (rozdział vi)

    Znakowanie (rozdział vii)

    Umieszczanie mięsa zwierząt łownych w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych (rozdział viii) Świadectwo zdrowia (rozdział ix)

    Magazynowanie (rozdział x)

    Transport (rozdział xi)

Część IV. Świadectwa

CZĘŚĆ V. Zasady nadzoru właścicielskiego

    Obowiązujące przepisy

    Czynniki wpływające na jakość zdrowotną środków spożywczych

    Oczyszczanie i dezynfekcja

    Obowiązki zakładów w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarnego

CZĘŚĆ VI. Propozycja procedur obowiązujących przy skupie, obróbce i eksporcie dziczyzny na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej

Cena:
65,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka