Partnerzy

Technologia produkcji kukurydzy PROMOCJA!!! Cena 10,00 PLN

Technologia produkcji kukurydzy PROMOCJA!!! Cena 10,00 PLN
praca zbiorowa pod redakcją prof. Andrzeja Dubasa

Jest to kompendium współczesnej wiedzy o podstawowych zasadach uprawy i wykorzystania kukurydzy. Wykorzystanie tej wiedzy umożliwi uzyskiwanie wysokich i ekonomicznie opłacalnych plonów. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez autorów o dużym dorobku naukowym i zawodowym oraz posiadających doświadczenie praktyczne w swoich specjalnościach związanych z produkcją kukurydzy w Polsce. Książkę szczególnie polecamy producentom kukurydzy. Wykorzystanie wiedzy zawartej w książce będzie sprzyjać uzyskiwaniu opłacalnej uprawy.

Rok wydania: 2004
Oprawa: miękka
Stron: 133

SPIS TREŚCI

I. Kierunki uprawy i wykorzystania kukurydzy w świecie i w Polsce

II. Wymagania środowiskowe kukurydzy i możliwości jej uprawy w Polsce

III. Dobór odmian kukurydzy w zależności od kierunków użytkowania

IV. Uprawa roli i siew kukurydzy

V. Potrzeby pokarmowe kukurydzy i zasady nawożenia

VI. Szkodniki i choroby kukurydzy oraz ich zwalczanie

VII. Łączne stosowanie agrochemikaliów w kukurydzy

VIII. Zwalczanie chwastów w kukurydzy

IX. Technologia produkcji kiszonki z całych roślin kukurydzy i jej wykorzystanie w żywieniu zwierząt

X. Zbiór, konserwacja i wykorzystanie ziarna kukurydzy w żywieniu zwierząt i przemyśle

XI. Technika w uprawie i zbiorze kukurydzy

XII. Ekonomiczne aspekty opłacalności produkcji kukurydzy na ziarno

Cena:
10,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka