Partnerzy

Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny

Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny
Jan Tropiło,
Leszek Kiszczak.

Podręcznik przeznaczony jest dla lekarzy weterynarii oraz studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, którzy w ramach przedmiotu „Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa” zaznajamiają się z badaniem i oceną mięsa zwierząt łownych, oraz w ramach przedmiotu fakultatywnego – „Choroby zwierząt łownych” – pogłębiają swoją wiedzę z tego zakresu. Adresowany jest również do myśliwych, którzy zobligowani są Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych (Dz. U. Nr 5, poz. 309 z 2007 r.) do wystawienia oświadczenia i przeprowadzenia oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia.Zawarte w podręczniku informacje ograniczono tylko do najpotrzebniejszych lekarzom pracującym w zakładach skupu i przetwórstwa dziczyzny oraz badającym żywą zwierzynę drobną na wywóz za granicę.

Rok wydania: 2007
Oprawa: twarda
Stron: 115

SPIS TREŚCI

Prawodawstwo dotyczące ochrony przyrody i łowiectwa

Terminologia łowiecka

Miejsce w systematyce i biologia zwierząt łownych

Pozyskiwanie i badanie żywych zwierząt łownych przeznaczonych do wywozu za granicę

    Określanie płci

    Określanie wieku

Postępowanie z ubitą zwierzyną na łowisku i w czasie transportu

    Ogólne zasady pozyskania zwierzyny

    Postępowanie ze zwierzyną grubą

    Postępowanie ze zwierzyną drobną

    Organizacja skupu ubitej zwierzyny

Szczegółowe przepisy do Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 i 854/2004, ustawy oraz Rozporządzeń MRiRW

    Sekcja IV: Mięso zwierząt łownych (dziczyzna)

Załączniki

Badanie lub oględziny dziczyzny

    Akty prawne dotyczące badania dziczyzny

    Ogólne zasady badania dziczyzny

    Szczegółowe badanie dziczyzny

Ocena sanitarno-weterynaryjna dziczyzny

    Rozdział V: decyzje w sprawie mięsa

Wady tuszy najczęściej spotykane przy badaniu sanitarno-weterynaryjnym

    Zwierzyna padła i odstrzał pozorowany

    Brak wypatroszenia lub wadliwy wstępny rozbiór ubitej zwierzyny

    Chudość i wychudzenie

    Zapach substancji obcych

    Zapach płciowy

    Zanieczyszczenia tuszy

    Uszkodzenia postrzałowe tuszy

    Rozpad autolityczny (przenikliwa kwaśna fermentacja, zaparzenie)

    Gnicie mięsa

    Zanieczyszczenia pierwiastkami toksycznymi tkanek zwierząt łownych

Częściej spotykane choroby zwierząt łownych i stosowana przy nich ocena dziczyzny

    Choroby wirusowe

    Choroby bakteryjne

    Choroby wywołane przez grzyby

    Choroby pasożytnicze wywołane przez pierwotniaki

    Choroby pasożytnicze wywołane przez przywry

    Choroby pasożytnicze wywołane przez wągry tasiemców

    Choroby pasożytnicze wywołane przez nicienie

    Inwazje pasożytnicze płuc

    Inwazje pasożytnicze przewodu pokarmowego

    Choroby pasożytnicze wywołane przez pajęczaki

    Choroby pasożytnicze wywołane przez owady

Literatura źródłowa i uzupełniająca

Cena:
60,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka