Partnerzy

Technologia produkcji ziemniaków

Technologia produkcji ziemniaków
Red. naukowa dr Jacek Chotkowski

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie poszczególnych problemów produkcji ziemniaków. Wynikają one z prowadzonych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz innych placówkach krajowych i zagranicznych prac badawczych i rozwojowych. W warunkach nowoczesnej gospodarki elementem wyjściowym w procesie planowania i organizowania produkcji jest wybór rynków zbytu i nawiązanie kontaktu z odbiorcami. Znajomość uwarunkowań i tendencji cenowych pomaga w uzyskaniu korzystnych efektów ekonomicznych. Zagadnienia te zostały omówione w dwóch pierwszych rozdziałach. W kolejnych rozdziałach przedstawiono zalecenia technologiczne: uprawy na najwcześniejszy zbiór, nowoczesnej uprawy ziemniaków jadalnych i przemysłowych, metod ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami, a także uprawy metodami ekologicznymi.Publikacja adresowana jest do producentów ziemniaków różnych kierunków użytkowania, pracowników służb doradczych, pracowników firm obrotu i przetwórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką branży ziemniaka.

Rok wydania: 2008
Oprawa: miękka
Stron: 100

SPIS TREŚCI
Cena:
10,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka