Partnerzy

Podstawy anatomii zwierząt domowych

Podstawy anatomii zwierząt domowych
dr Helena Przespolewska,
prof. dr hab. Henryk Kobryń,
dr Tomasz Szara,
dr Bartłomiej J. Bartyzel.

Autorami podręcznika są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Nauk Morfologicznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków zootechnicznych, rolniczych, biotechnologicznych, biologicznych i weterynaryjnych. Zawarte w podręczniku treści dostosowano do programów kształcenia na kierunkach, gdzie anatomia zwierząt jest realizowana w niewielkim wymiarze godzin, jako przedmiot samodzielny, lub w połączeniu z innymi przedmiotami. Szczególną uwagę zwrócono na staranne przygotowanie i dobór materiału ilustracyjnego. W ostatnim czasie, poza postępem wiedzy, gruntownym zmianom uległo mianownictwo anatomiczne. Sprawiło to, że różne źródła z tego zakresu, opublikowane przed laty, straciły swoją aktualność. Dlatego podręcznik polecamy również praktykującym lekarzom i technikom weterynarii, a także technologom związanym z przemysłem mięsnym.

Rok wydania: 2009
Oprawa: twarda
Stron: 246

SPIS TREŚCI

I. NAUKA O KOŚCIACH (OSTEOLOGIA)

II. NAUKA O POŁĄCZENIACH KOŚCI (ARTHROLOGIA)

III. NAUKA O MIĘŚNIACH (MYOLOGIA)

IV. NAUKA O TRZEWIACH (SPLANCHNOLOGIA)

1. Aparat (układ) trawienny (apparatus digestorius)

2. Aparat (układ) oddechowy (apparatus respiratorius)

3. Aparat (układ) moczowo-płciowy (apparatus urogenitalis)

4. Gruczoły dokrewne (glandulae endocrinae)

V. NAUKA O NACZYNIACH (ANGIOLOGIA)

1. Układ sercowo-naczyniowy (systema cardiovasculare)

2. Układ chłonny (systema lymphaticum)

VI. UKŁAD NERWOWY (SYSTEMA NERVOSUM)

1. Układ nerwowy ośrodkowy – centralny (systema nervosum centrale)

2. Układ nerwowy obwodowy (systema nervosum periphericum)

3. Układ nerwowy autonomiczny (systema nervosum autonomicum)

VII. NARZĄDY ZMYSŁÓW (ORGANA SENSUUM)

1. Narząd wzroku (organum visus)

2. Narząd przedsionkowo-ślimakowy – ucho (organum vestibulocochleare s. auris

VIII. POWŁOKA WSPÓLNA (INTEGUMENTUM COMMUNE)

1. Skóra (cutis)

2. Pochodne skóry

IX. ELEMENTY ANATOMII PTAKÓW

1. Nauka o kościach (osteologia)

2. Nauka o mięśniach (myologia)

3. Nauka o trzewiach (splanchnologia)

4. Nauka o naczyniach (angiologia)

5. Układ nerwowy (systema nervosum)

6. Narządy zmysłów (organa sensuum)

7. Powłoka wspólna (integumentum commune)

Najnowsza książka