Partnerzy

Wieś Jutra - Nauka, Logistyka w agrobiznesie 1(138)/2010

Dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek, prof. dr hab. Seweryn Kukuła
Dr inż. Piotr Jałowiecki, dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW
Dr inż. Tomasz Rokicki, dr inż. Ludwik Wicki
Dr hab. Michał Pietrzak, mgr Joanna Baran, dr Mariusz Maciejczak
Cena:
10,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka