Partnerzy

Wieś Jutra - Rośliny oleiste energetyczne 7-8(156-157)/2011

Prof. dr hab. inż. Franciszek Kapusta
Dr hab. Marek Korbas, prof. nadzw. IOR PIB, dr Ewa Jajor
Dr Ewa Jajor, dr hab. Marek Korbas – prof. nadzw. IOR PIB
Prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. dr hab. Józef Tworkowski
Mgr. inż. Radosław Dąbrowicz
Dr inż. Dariusz Czekalski, mgr inż. Maja Starko
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Dr Andrzej Doroszewski, dr Jan Jadczyszyn, dr Jerzy Kozyra, dr Rafał Pudełko, dr hab. Tomasz Stuczyński – prof. Nadzw. Iung-pib, dr Katarzyna Mizak, mgr Artur Łopatka, mgr Piotr Koza
Cena:
20,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka