Partnerzy

Wieś Jutra - Środowisko naturalne 10-11-12(147-149)/2010

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
Dr inż. Małgorzata Lechwar, dr Władysława Jastrzębska
Prof. dr hab.inż. Ryszard Dzięciołowski
Dr hab. inż. Leszek Styszko, prof. nadzw.
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Wójcicki
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień
Cena:
30,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka