Partnerzy

Wieś Jutra - Rzepak, Czynniki plonotwórcze 6-7(143-144)/2010

prof. dr hab. Edward S. Gacek,mgr inż. Marcin Behnke,mgr inż. Remigiusz Waligóra
Doc. dr hab. Marek Korbas, mgr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
Dr Grzegorz Siebielec, dr Monika Skowrońska, dr Tomasz Stuczyński
Doc. dr hab. Krzysztof Domaradzki, mgr Renata Kieloch
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jabłoński
Cena:
20,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka