Partnerzy

Witamy na stronie Wydawnictwa Wieś Jutra

Wydawnictwo „Wieś Jutra” istnieje na rynku wydawniczym od 1999 roku. Wydajemy podręczniki, książki, poradniki, monografie oraz foldery z branży rolniczej i ekonomicznej.

Do producentów i doradców rolnych oraz studentów i uczniów szkół rolniczych kierowane jest nasze czasopismo popularno-naukowe o zasięgu ogólnokrajowym pt. „Wieś Jutra”.

Organizujemy krajowe i międzynarodowe konferencje obejmujące szeroko pojętą problematykę współczesnego rolnictwa i ściśle z tym wiążących się działów, tj. ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki itp.


 

Na rynku wydawniczym jest wiele publikacji dostarczających bieżącej, potrzebnej wiedzy ważnej tu i teraz, w danej chwili. Uznaliśmy jednak, że potrzebna jest także wiedza bardziej problemowa, dotycząca rozwoju różnych sfer gospodarki rolniczej i rozwoju wsi. Pośredniczymy więc w przekazywaniu wiedzy między jej twórcami, czyli pracownikami nauki oraz osobami będącymi kreatorami polityki rolnej i wiejskiej, a jej odbiorcami, tj. pracownikami administracji gminnej i rolnikami.

Chcemy czynnie uczestniczyć we współtworzeniu przyszłego kształtu życia gospodarczego i społecznego kraju.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych

chcących współuczestniczyć w tym procesie.

Inicjatorzy i współtwórcy

Wydawnictwa Wieś Jutra Sp. z o.o.

prof. dr hab. Bogdan Klepacki,

prof. dr hab. Roman Niżnikowski,

prof. dr hab. Alojzy Skrobacki,

prof. dr hab. Jacek Szczawiński.

Najnowsza książka